Het internet verliest voorlopig!


Het internet verliest voorlopig!

Nu het Europees Parlement opnieuw 348-274 stemt voor de controversiële auteursrechtrichtlijn, zal artikel 13, dat platforms verplicht om een ​​uploadfilter te implementeren om inbreuk op het auteursrecht te voorkomen, binnenkort in werking treden.


eu copyright-richtlijn

Inhoudsopgave

Wat is artikel 13?

Dus, wat doet artikel 13? Nu bekend als artikel 17, zal het een drastische impact hebben op hoe Europeanen materiaal online delen. Hierin staat dat platforms ervoor moeten zorgen dat gebruikersinhoud in licentie wordt gegeven en geen inbreuk maakt op het auteursrecht.

Critici zeggen dat dit betekent dat “uploadfilters” worden geïntroduceerd om alle inhoud te scannen en auteursrechtelijk beschermd materiaal te verwijderen voordat het wordt geüpload. Hoewel de wet dergelijke filters niet expliciet oplegt, kan het onvermijdelijk zijn omdat platforms straffen willen vermijden.

Er wordt ook aangenomen dat artikel 13 de generatie van memes zal doden, maar voorstanders van de nieuwe wet op het auteursrecht benadrukken dat dit overdreven is, aangezien de wetgeving uitzonderingen voor parodie bevat. Volgens experts zullen filters die worden toegepast echter waarschijnlijk niet effectief zijn en foutgevoelig zijn.

Welke platforms worden getroffen?

Artikel 13 is van invloed op platforms die door gebruikers gegenereerde inhoud zoals Twitter hosten, evenals platforms die geld verdienen met auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals YouTube. Niet-commerciële platforms zoals Wikipedia, cloudservices zoals Dropbox, softwareontwikkelingsplatforms zoals GitHub en online marktplaatsen zoals Amazon zijn vrijgesteld van de hervorming.

Op welke landen is artikel 13 van toepassing?

Aangezien de meeste leden van het Europees Parlement (EP-leden) voor de EU-auteursrechtrichtlijn hebben gestemd, wordt artikel 13, ook wel het EU-meme-verbod genoemd, binnen twee jaar in alle Europese landen opgelegd.

Artikel 11 staat ook onder kritiek

Nagesynchroniseerd als de “Link Tax”, dwingt artikel 11 van de EU-auteursrechtrichtlijn nieuwsaggregators zoals Google News en Apple News nieuwsuitgevers te betalen voor het tonen van fragmenten van hun verhalen. Het heeft tot doel de rechten van nieuwssites te beschermen en hun financiële onafhankelijkheid te vergroten.

Dit zou er echter toe leiden dat gebruikers minder nieuws op sociale media zien, omdat het geld kost om daar te verschijnen. Het kan ook leiden tot een afname van 45% in het verkeer naar kleinere nieuwssites, volgens een recent experiment van Google waarbij zoekresultaten zonder fragmenten werden weergegeven in een poging boetes te vermijden.

Wat kan het EU-artikel 13 betekenen voor sociale netwerken?

EU-artikel 13 maakt YouTube, Facebook en andere sociale netwerken verantwoordelijk voor door gebruikers geüpload, niet-gelicentieerd auteursrechtelijk materiaal. Als zodanig zullen ze proactieve maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat auteursrechtelijk beschermde werken online worden gedeeld door hun gebruikers en video’s (en andere inhoud) te detecteren die het auteursrecht schenden voordat ze beschikbaar worden gesteld.

De wetgeving dwingt deze sites daarom mechanismen te implementeren om automatisch auteursrechtelijk beschermde inhoud, zoals video’s, afbeeldingen en liedjes, te filteren, tenzij ze specifiek zijn gelicentieerd. Dit is waar het gebruik van “uploadfilters” een rol zou spelen, maar velen zijn ertegen omdat deze tools niet onfeilbaar zijn en uiteindelijk te veel kunnen blokkeren.

Zou het internet veranderen?

Als u in de Europese Unie woont, kan de nieuwe wet op het auteursrecht de manier waarop u internet gebruikt drastisch veranderen. Niet alleen zal het EU-artikel 13 een bedreiging vormen voor het creatieve en gespreksmatige karakter van het internet waar we tegenwoordig allemaal van zijn gaan houden, maar het zal ook bijdragen tot universele bewaking en censuur, zelfs als de geüploade inhoud legaal is – alles in de naam om het auteursrecht te beschermen!

Wanneer treedt EU-artikel 13 in werking?

Is artikel 13 aangenomen? Ja. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zal de EU-auteursrechtrichtlijn niet onmiddellijk in werking treden. Hoewel het Parlement het definitieve zegel van goedkeuring heeft gekregen, moet de hervorming nog door de lidstaten van de EU worden omgezet in wetgeving. Zij krijgen twee jaar de tijd om de nieuwe regels om te zetten in passende wetgeving die aan de eisen van de richtlijn voldoet, en van daaruit zal iedereen ze moeten volgen.

Artikel 13 is nu artikel 17

Aan de auteursrechtrichtlijn is meer dan twee jaar gewerkt, met de meest controversiële clausule in artikel 13. In de herziene tekst wordt de naam nu gewijzigd in artikel 17, maar velen blijven ernaar verwijzen als artikel 13, ondanks dat.

Wat moeten platforms in de toekomst doen??

Ten eerste moeten ze er alles aan doen om licenties van rechthebbenden te verkrijgen, wat op zichzelf een onmogelijke taak is (hierover later meer). Dit geldt voor alle platforms met winstoogmerk, zelfs de jongste en kleinste. De licenties moeten alle gebruikersuploads omvatten, maar de wetgeving zwijgt over hoe deze samenwerking tussen platforms en rechthebbenden precies zou moeten werken.

Maar niet alle rechthebbenden zouden dergelijke licenties willen verlenen en ze kunnen ook niet worden gedwongen dit te doen. Daarom is het tweede dat platforms moeten doen, ervoor zorgen dat gebruikers geen materiaal zonder licentie uploaden. Zoals eerder vermeld, is de enige manier om dit te bereiken een soort uploadfilter te gebruiken, ook al wordt dit niet expliciet vermeld in de hervorming.

Dit betekent dat rechthebbenden hun materialen kunnen voorzien van platforms, zodat deze kunnen worden toegevoegd aan hun filtersysteem. De inhoud die door gebruikers is geüpload, wordt vervolgens vergeleken met een uitgebreide database om te controleren op licenties. In het geval dat er geen licentie is, mag de inhoud niet online gaan.

Ten derde, als enig materiaal zonder copyright en copyright op het platform wordt geüpload, hetzij vanwege een gebrek aan informatie van rechthebbenden of vanwege een technische storing in het filter, moeten ze de inhoud verwijderen en ervoor zorgen dat deze nooit meer wordt gedeeld. Deze procedure wordt gewoonlijk melding en verwijdering genoemd.

Hoe wil de EU overblokkering voorkomen??

Hoewel artikel 13 van de EU-auteursrechtrichtlijn stelt dat het delen van memes en citaten tussen internetgebruikers niet zou worden beïnvloed, wordt niet specifiek uiteengezet hoe deze uitzonderingen moeten worden gemaakt.

Platforms zullen hun uiterste best moeten doen om ervoor te zorgen dat auteursrechtelijk beschermd materiaal niet beschikbaar is, en daarom hebben ze geen andere optie dan uploadfilters te gebruiken om boetes te vermijden die kunnen leiden tot overblokkering.

Artikel 13 verbiedt ook elke “algemene monitoringverplichting”, maar vereist tegelijkertijd dat alle uploads van gebruikers worden gefilterd. Bovendien zijn platforms verplicht om een ​​klachtenprocedure te hebben voor de behandeling van betwiste beslissingen.

Ook dit zal echter het probleem van overblokkering waarschijnlijk niet oplossen!

Het verkrijgen van licenties voor alle werken is onmogelijk

Zoals hierboven uitgelegd, dwingt het artikel 13 van de EU alle platforms om licenties van rechthebbenden te verwerven, ongeacht hoe klein ze ook zijn. Als ze niet kunnen bewijzen dat ze hun best hebben gedaan om deze licenties te verkrijgen, zullen ze verantwoordelijk worden gehouden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat door gebruikers op hun platform is geüpload.

Omdat miljoenen internetgebruikers in de EU dagelijks memes, video’s, liedjes, tekst en andere inhoud op platforms delen, is het vrijwel onmogelijk om licenties voor al deze werken te verkrijgen van alle respectieve rechthebbenden.

De platforms hebben dan geen ander alternatief dan hun aansprakelijkheid te beperken door uploadfilters te implementeren om 1) ervoor te zorgen dat al het materiaal dat door rechthebbenden wordt geleverd niet beschikbaar is, en 2) om hun toekomstige upload te voorkomen.

Waarom zijn uploadfilters een slecht idee?

Zoals eerder besproken, vermeldt de hervorming zelf niet expliciet het gebruik van een uploadfilter. Maar om platforms te laten voldoen aan de wettelijke vereisten van artikel 13 van de EU en hoge boetes te vermijden, is het implementeren van filters de enige oplossing, zeggen experts.

YouTube’s “Content ID” is een uitstekend voorbeeld van vergelijkbare systemen. Contenteigenaren uploaden hun bestanden naar een speciale database, die vervolgens alle naar YouTube ingediende video’s scant en analyseert om vast te stellen of ze het auteursrecht schenden.

Het is echter niet altijd betrouwbaar en een perfecte demonstratie waarom deze filters meer kwaad dan goed kunnen doen! Google heeft maar liefst $ 100 miljoen geïnvesteerd in zijn Content ID-systeem, maar overblokkering blijft een belangrijk probleem.

Het maakt ook geen onderscheid tussen inbreuk en redelijk gebruik. Een universeel filter kan daarentegen nog meer vatbaar zijn voor fouten. Als iemand bijvoorbeeld een reactievideo maakt voor een aflevering van een tv-programma, kan het filter voorkomen dat de video wordt gepubliceerd.

Tegenstanders van de EU-auteursrechtwet vrezen daarom dat uploadfilters de vrijheid van meningsuiting van Europese netizens zouden kunnen hinderen.

Wat kan je doen?

Het is te vroeg om met zekerheid te zeggen, want we moeten nog zien hoe de nieuwe auteursrechtwet zal worden geïmplementeerd en hoe platforms auteursrechtelijk beschermd materiaal zullen identificeren en verwijderen. Als de wetten echter worden geïmplementeerd zoals we denken dat ze zijn, kan het gebruik van een VPN helpen!

Met PureVPN op uw apparaat kunt u uw virtuele locatie wijzigen naar overal ter wereld. Maak gewoon verbinding met een server buiten de EU en voila – wanneer u auteursrechtelijk beschermd materiaal uploadt naar platforms zoals YouTube en Facebook, zullen er waarschijnlijk geen gevolgen zijn.

Voor een meer waterdichte oplossing raden we echter aan om onze speciale IP VPN te krijgen en nieuwe accounts te maken op alle betrokken platforms. Het gebruik van een vast IP-adres uit een niet-EU-land zal het doel beter dienen en stelt u in staat om uw online activiteiten zonder beperkingen voort te zetten.

Waarom opnieuw stemmen?

De tekst van de EU-hervorming van het auteursrecht werd herzien in de hoop een doorbraak teweeg te brengen in de gezamenlijke ontkenningen tussen het Parlement, de Commissie en de Raad nadat ze in januari 2019 in een impasse waren geraakt. Ze slaagden er uiteindelijk in een akkoord te bereiken, wat betekende dat de EU de lidstaten moesten hierover een definitieve stem uitbrengen.

Aangezien de overgrote meerderheid van hen voor heeft gestemd, heeft de wet op het auteursrecht eindelijk de uitvoeringsfase bereikt. De landen die tegen de richtlijn hebben gestemd, zijn Zweden, Finland, Nederland, Italië, Luxemburg en Polen, terwijl de landen die zich van stemming hebben onthouden Estland, Slovenië en België omvatten..

Waarom de nieuwe wet op het auteursrecht?

Het korte antwoord is dat de huidige auteursrechtwet teruggaat tot 2001, dat dateert van vóór het echte internettijdperk. De auteursrechtrichtlijn was dus bedoeld om de verouderde auteursrechtwet van de EU te vervangen en te laten werken voor het digitale tijdperk van vandaag.

Wikipedia maakt een einde aan artikel 13 van de EU-auteursrechtrichtlijn

Om te protesteren tegen de nieuwe hervorming voorafgaand aan de eindstemming, die plaatsvond op 25 maart, besloten sommige Europese Wikipedia-sites voor een dag donker te worden. Ze blokkeerden de toegang en lieten gebruikers contact opnemen met de auteursrechtrichtlijn door contact op te nemen met hun lokale EU-vertegenwoordigers. Andere grote sites zoals Twitch en Reddit moedigden gebruikers ook aan hetzelfde te doen.

YouTube-videomakers vechten terug

De YouTube-community kent het auteursrecht niet. Makers van inhoud hebben keer op keer te maken gehad met valse auteursrechtklachten door trollen, handmatige auteursrechtclaims van partijen die op geen enkele manier zijn gekoppeld aan de betreffende inhoud en talloze claims van platenmaatschappijen over de kleinste clip die wordt gebruikt.

Nu de eindstemming is afgerond en afgestoft, hebben de EU-lidstaten nu twee jaar de tijd om de richtlijn in wetgeving om te zetten. Vanaf nu is het moeilijk om precies te zeggen hoe ze de nieuwe EU-copyrightregels zullen interpreteren en hoe YouTube zal reageren, maar wat betreft YouTuber-makers zijn ze verre van optimistisch.

Vooraanstaande YouTubers zoals KSI, Philip De Franco en PewDiePie waarschuwen hun publiek voor de problemen die zich bij de nieuwe hervorming kunnen voordoen. Grandayy, een van de meest uitgesproken pleitbezorgers van artikel 13 van de EU, is van mening dat de meeste YouTubers unaniem hebben gereageerd en dat de wijziging zal dienen als een wake-up call voor andere makers om terug te vechten.

Zijn memes nu verboden in Europa?

De belangrijkste reden waarom artikel 13 van de EU wordt genoemd als de “meme killer” of “meme ban” is dat niemand zeker weet of memes zullen worden verboden als gevolg van deze wetten, aangezien ze meestal zijn gebaseerd op auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen.

Ondersteuners van deze hervorming stellen dat memes niet zullen worden verwijderd omdat ze worden beschermd als parodieën, maar tegenstanders zijn van mening dat filters deze verschillen niet zouden kunnen onderscheiden en dat ze toch in het kruisvuur zouden blijven steken.

Dus de EU verbiedt memes? Op dit moment lijkt het erop dat memes en andere creatieve werken het daglicht niet zullen zien zodra deze nieuwe regels van kracht worden. Alleen de tijd zal het leren en de hoop is dat gezond verstand de overhand heeft!

Is het EU-artikel 13 van toepassing op alle websites?

Het artikel 13 is van toepassing op alle platforms die 1) door hun gebruikers geposte beschermde materialen opslaan en toegang geven, en 2) beschermde materialen organiseren en promoten met het oog op winst. In wezen gaat het om platforms zoals Dailymotion, YouTube, Soundcloud en Facebook die vertrouwen op door gebruikers geüploade inhoud. Platforms die onder de volgende criteria vallen, worden echter vrijgesteld:

 • Minder dan 5 miljoen unieke maandelijkse bezoekers
 • Jaaromzet onder € 10 miljoen
 • Minder dan 3 jaar activiteit
Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map