Servicevoorwaarden van PureVPN


PureVPN’s
Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Welkom bij PureVPN!

Bedankt voor het gebruik van de producten en diensten van onze website ("Diensten"). De Services zijn eigendom van en worden beheerd door GZ Systems Limited, dat zaken doet als PureVPN ™, een naamloze vennootschap uit Hong Kong met een hoofdvestiging gevestigd op 36 / F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong. PureVPN ™ behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden indien nodig te herzien. Het bedrijf zal er alles aan doen om zijn gebruikers op de hoogte te stellen van de wijziging in deze voorwaarden, wanneer ze zich voordoen, per e-mail of door een bericht in het klantengedeelte te plaatsen dat de gebruikers kunnen bekijken. De onderneming kan hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld. Als u de Services gebruikt nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de services. Als we binnen tien dagen niets van u horen, zijn de herziene voorwaarden op u van toepassing.

Handige definities

 1. Verwijzingen naar de "Voorwaarden" en / of "Overeenkomst," verwijzen naar Servicevoorwaarden zoals hierin uiteengezet
 2. Verwijst naar "ons," "wij," "onze," en / of "het bedrijf," verwijs naar GZ Systems Limited die zaken doet als PureVPN ™.
 3. Verwijst naar "u," en / of "Gebruiker," verwijzen naar de gebruiker van de website en / of diensten.
 4. Verwijzingen naar de "Diensten" verwijzen naar alle services die door ons worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot VPN-services, servers, IP’s, applicaties, software, mobiele applicaties en andere aangeboden services onder de merknaam "PureVPN".
 5. Verwijzingen naar de "Website" verwijzen naar de websites met de URL’s www.purevpn.com, support.purevpn.com, ideas.purevpn.com, billing.purevpn.com, purevpn.net, pointtoserver.com en alle andere URL’s die kunnen worden toegevoegd aan deze voorwaarden in de toekomst.
 6. Verwijst naar "Bedrijf" betekent een bedrijf dat onze Services gebruikt. U en uw bedrijf worden gezamenlijk aangeduid als "u" in deze voorwaarden.
 7. Verwijst naar "Onenigheid" betekent elke claim, conflict, controverse, onenigheid tussen de Partijen die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden (of enige Voorwaarden, aanvulling of wijziging beoogd door deze Voorwaarden), inclusief, maar niet beperkt tot, elke actie in onrechtmatige daad, contract of anderszins, naar eigen vermogen of volgens de wet, of enige vermeende schending, inclusief, maar niet beperkt tot, enige aangelegenheid met betrekking tot de betekenis, het effect, de geldigheid, de uitvoering, de beëindiging, interpretatie of handhaving van deze voorwaarden of enige voorwaarden die worden overwogen door de Voorwaarden.
 8. Verwijst naar "Materiële schending" verwijzen naar schending van deze voorwaarden op welke manier dan ook. Als een dergelijk incident zich voordoet, heeft PureVPN het recht om deze voorwaarden vanwege die schending onmiddellijk te beëindigen.
 9. Verwijst naar "Factureringscyclus" betekent de betaling van uw account. De cyclus houdt in dat uw betaling ons bereikt via een betalingsverwerker, de geldigheid van uw account en ook de dag waarop uw account verloopt.

U gaat akkoord

Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden. Lees ze aandachtig door, aangezien ze de algemene voorwaarden vormen van een juridisch bindende overeenkomst tussen u en het bedrijf.

Wanneer u ermee instemt om onze Services, Virtual Private Network ("VPN"), waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het gebruik van onze servers, routers, IP-adressen, protocollen, add-ons, software, applicaties en andere apparatuur, geeft u ons toestemming om informatie te verzenden via ons netwerk en gaat u akkoord met het accepteren de voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van onze VPN-services.

Als u onze Services gebruikt, zelfs na elke wijziging in de Voorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden. Als u zich niet op uw gemak voelt om akkoord te gaan met deze voorwaarden zoals ze zijn, stop dan met het gebruik van onze Services, hoewel het ons spijt dat u gaat.

Zakelijk gebruik van onze website en services

Als u onze Services gebruikt voor zakelijk gebruik, of namens een bedrijf, of in samenwerking met een bedrijf, dan zal uw instemming met deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd als een overeenkomst door dat bedrijf. Het zal PureVPN en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en werknemers vrijwaren en vrijwaren van elke claim, rechtszaak of actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Services of schending van deze Voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit claims, verliezen , schadevergoeding, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocaatkosten.

Uw PureVPN-account

Gebruikers kunnen de mogelijkheid krijgen om zich te registreren via een online registratieformulier om een ​​gebruikersaccount aan te maken (uw "Account,") waarmee u informatie van ons kunt ontvangen en / of kunt deelnemen aan bepaalde functies of toegang tot de website en / of services. We zullen de informatie die u verstrekt gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is op http://www.purevpn.com/privacy-policy.php.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het verstrekken van actuele en nauwkeurige informatie, op het moment van registratie van uw PureVPN-account, naar beste weten;
 • Al het gebruik van uw account, ongeacht of u een dergelijke toegang of gebruik heeft geautoriseerd, en om ervoor te zorgen dat al het gebruik van uw account volledig in overeenstemming is met de bepalingen van deze servicevoorwaarden;
 • Dit account gebruiken voor het exacte gebruik zoals toegestaan ​​door PureVPN en in overeenstemming met ons Fair Usage-beleid. PureVPN stelt geen limiet aan bandbreedte of datagebruik per gebruiker; het gebruik van de Service is echter onderworpen aan redelijk gebruik. Het creëren van geautomatiseerde of handmatige VPN-sessies op een manier die zich voordoet als een bot, of een overmatige belasting van het netwerk die andere gebruikers op het netwerk zou kunnen storen, of het gebruik van aanzienlijk buitensporige bandbreedte die het gemiddelde gebruik van bandbreedte van de gebruiker voor een langere duur overschrijdt, of de likes, worden allemaal beschouwd als oneerlijk gebruik van het netwerk, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door het bedrijf. PureVPN behoudt zich het recht voor om gebruikers die betrokken zijn bij oneerlijk gebruik van haar diensten tijdelijk op te schorten of permanent te beëindigen;
 • Uw inloggegevens vertrouwelijk houden. Het is strikt verboden voor gebruikers om inloggegevens te verspreiden zonder onze voorafgaande toestemming, en ook voor twee personen om één account te delen;
 • Je inloggegevens niet delen met je vrienden;
 • Dat account niet te verkopen, verhandelen of over te dragen aan een andere persoon of entiteit zonder de specifieke toestemming van het bedrijf om dit te doen;
 • Houd uw login-ID en wachtwoord veilig voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account, inclusief de activiteiten van anderen en ongeacht of dergelijke activiteiten zijn toegestaan. U stemt ermee in om GZ Systems onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk of ongeoorloofd gebruik van uw account.

De diensten van PureVPN

Servicekosten

Het gebruik van de website is gratis; sommige aspecten van de Services kunnen echter beperkt zijn tot Gebruikers die betalen met Servicekosten, die te allen tijde beschikbaar zijn op de Website en op het verkooppunt. Voor toegang tot de Services wordt de toepasselijke Servicevergoeding in rekening gebracht, waarbij de Vergoeding automatisch in rekening wordt gebracht op het moment dat een account wordt aangemaakt en vervolgens volgens de "Factureringscyclus" van de betaalrekening die bij het aanmaken van de rekening aan ons is verstrekt, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

Promotie / Korting / Speciale aanbieding (en)

PureVPN lanceert regelmatig verschillende promoties / kortingen / speciale aanbiedingen om haar gebruikers verder te faciliteren. Een gebruiker die momenteel profiteert van een promotie / korting / speciale aanbieding, wordt automatisch gediskwalificeerd voor het gebruik van een andere promotie / korting / speciale aanbieding gedurende de levensduur van de promotie / korting / speciale aanbieding die door hem / haar wordt gebruikt. Bovendien kan een gebruiker niet tweemaal gebruik maken van een promotie / korting / speciale aanbieding op één account.

Klantenservice

Als u vragen, opmerkingen of opmerkingen heeft met betrekking tot de website en / of services, kunt u op elk moment contact opnemen met de klantenservice via [email protected]. We streven ernaar om binnen achtenveertig (48) kantooruren te reageren op alle vragen van de klantenservice. Klantenservice kan ook op elk moment, 24/7, worden gecontacteerd via de live chat-optie op de website.

We helpen onze klant ook op afstand. We krijgen toegang tot de computer van onze klant, met hun voorafgaande toestemming, om het probleem op te lossen.

Annulering van diensten

Gebruikers kunnen hun gebruik van de Services op elk moment annuleren door contact op te nemen met onze Live Chat of via ondersteuningsmail op [email protected]

Terugbetaling van services

Het restitutiebeleid is onderhevig aan eerlijk gebruik van onze Services en naleving van onze Servicevoorwaarden. Het beleid dient om onze procedures, voorwaarden en voorwaarden voor terugbetalingen te identificeren. Voor een gedetailleerd overzicht van ons teruggavebeleid, bekijk: hier.

Gebruik van de website en / of dienst (en) door minderjarigen en / of kinderen

U bevestigt dat u ten minste achttien (18) jaar en / of meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont en van waaruit u toegang krijgt tot de website en / of diensten waar de meerderjarigheid meer dan achttien (18) is leeftijd. Als u jonger bent dan achttien (18) en / of meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont en van waaruit u toegang krijgt tot de website en / of service, is het u uitdrukkelijk niet toegestaan ​​hier toegang toe te krijgen. U begrijpt en erkent dat het internet informatie kan bevatten die in verschillende rechtsgebieden onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk, onwettig of onzeker kan zijn. U gaat ermee akkoord dat GZ Systems niet aansprakelijk is voor het verlenen van toegang tot of enige schade of verlies als gevolg van dergelijke informatie.

Verboden gebruik van onze website en services

Om te voorkomen dat onze Services worden misbruikt, misbruikt of gebruikt om iemand schade toe te brengen, hebben we enkele regels opgesteld die voor elke gebruiker gelijk gelden, ongeacht het pakketplan dat zij hebben gekozen. Deze regels zijn uitsluitend opgesteld om ervoor te zorgen dat elke PureVPN-gebruiker volledige internetvrijheid krijgt, zonder enige andere gebruiker lastig te vallen of te schaden, en zonder onze Service te misbruiken. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de website en / of de services te beëindigen wegens het schenden van het verboden gebruik of om een ​​andere reden in onze enige en exclusieve beslissing.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om niet:

 • Onze website en / of diensten gebruiken voor illegaal gebruik, zoals het verzenden van illegaal materiaal dat een strafbaar feit zou vormen in overeenstemming met de lokale, staats-, nationale of internationale wet of regelgeving;
 • Onze website en / of diensten gebruiken voor het verzenden van spam; poorten, open proxy’s, open relais scannen; het verzenden van ongevraagde e-mails in grote hoeveelheden voor opt-ins of voor reclame / marketingdoeleinden, zelfs als de e-mail door een andere server is verzonden / ontvangen;
 • Onze website en / of services gebruiken om pop-upadvertenties weer te geven;
 • Onze website en / of services gebruiken voor aanvallen op welke manier dan ook, vormen of vormen een andere computer of netwerk;
 • Onze website en / of diensten gebruiken om inhoud te verzenden die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, martelend is of die voor de rechtbank als aanstootgevend kan worden beschouwd;
 • Onze website en / of diensten gebruiken om een ​​ander persoon / bedrijf te schaden, bedreigen, ‘stalken’ of anderszins lastig te vallen;
 • Onze website en / of diensten gebruiken om kopteksten te manipuleren of identificatiemiddelen te vervalsen om de oorsprong van inhoud die via onze website en / of diensten wordt verzonden te verhullen;
 • Onze website en / of diensten gebruiken om deel te nemen aan enige vorm van ongevraagde of ongeoorloofde reclame / marketing / promotionele activiteiten;
 • Gebruik onze website en / of diensten om betrokken te raken bij de overdracht van softwarevirussen of kwaadaardige software om andere software / hardware / telecommunicatieapparatuur te schaden;
 • Onze website en / of services gebruiken om ongehoorzaam te zijn aan beleid / procedures / voorschriften van netwerken die verband houden met onze website en / of services;
 • Onze website en / of diensten gebruiken om te intimideren, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, laster, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; om valse of misleidende informatie te verstrekken;
 • Onze website en / of diensten gebruiken om bewust of onbewust internationale, overheids-, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden;
 • Onze website en / of diensten gebruiken om illegale activiteiten te promoten, of middelen te bieden voor / helpen van andere mensen bij het plegen van illegale activiteiten door het verstrekken van instructie-informatie;
 • Onze website en / of diensten gebruiken voor inbreuk op of schending van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 • Onze website en / of diensten gebruiken om lichamelijk letsel of verwondingen tegen een groep of individu te promoten of aan te zetten, of om wreedheid jegens dieren te promoten;
 • Gebruik onze website en / of services om een ​​echt e-mailadres van de ontvanger te verbergen ter bevordering van de schending van de wettelijke voorwaarden van een andere service;
 • Onze website en / of diensten gebruiken om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen;
 • Gebruik onze website en / of diensten om onze website en / of dienst te misbruiken door scripting en het gebruik van software om meer middelen te verbruiken dan andere gebruikers in een korte periode;
 • Gebruik onze website en / of services om een ​​bericht dat normaal via de website en / of service wordt doorgestuurd als spam te melden aan een organisatie op een manier die de service impliceert als de bron van de spam;
 • Gebruik onze website en / of services om geautomatiseerde of handmatig buitensporige verbindingen te maken om verschillende IP’s te krijgen of om welke reden dan ook. Overmatige verbindingen zijn hinderlijk omdat ze een bottleneck creëren en ons netwerk verstikken, waarvan de prijs door andere gebruikers wordt betaald, en dat is volstrekt onaanvaardbaar. Maximaal toegestane sessies zijn 300 per dag, en overschrijding van deze limiet kan leiden tot permanente opschorting of beëindiging van uw account, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door het bedrijf.
 • Gebruik onze website en / of services voor het doorsturen van een e-mailadres, waarvoor de service moet communiceren met een mailserver die dat wel heeft "grijs vermeld" de mailserver van de Services;
 • Gebruik onze website en / of diensten om illegale inhoud te openen / delen / uploaden / downloaden, inclusief maar niet beperkt tot kinderpornografie of inhoud die als kinderpornografie wordt beschouwd. Het account van een gebruiker die bij deze of een dergelijke activiteit betrokken is, wordt onmiddellijk zonder kennisgeving opgeschort;
 • Gebruik onze website en / of diensten om IP’s te maskeren voor het genereren van zoekopdrachten op zoekmachines, het opbouwen van links op forums, handmatig of geautomatiseerd crawlen van websites en andere soortgelijke activiteiten die vallen onder het domein van zoekmachineoptimalisatie, forumcommentaar of datamining, tenzij specifiek toegestaan ​​door het bedrijf;
 • Onze website en / of services gebruiken om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te dragen die op een of andere manier zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de website en / of service beïnvloedt;
 • Onze website en / of diensten gebruiken om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen;
 • Onze website en / of services gebruiken om te spammen, phishen, schade toebrengen, voorwendsel, spinnen, crawlen of schrapen;
 • Onze website en / of diensten gebruiken voor obscene of immorele doeleinden; en / of;
 • Gebruik onze website en / of services om de beveiligingsfuncties van de website en / of de services te verstoren of te omzeilen.

Onze services wijzigen en beëindigen

Als u op een of andere manier, vorm of vorm, onze voorwaarden of services schendt, moeten we mogelijk de uiterste stap nemen om uw account bij ons te beëindigen, hoewel het ons spijt dat u gaat.

Bedrijf behoudt zich het recht voor:

 • Het wijzigen, toevoegen aan, opschorten of verwijderen van deze Servicevoorwaarden of andere overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken, op elk moment, met dergelijke wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen die onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen ervan op de Website. Uw gebruik van de Website en / of voortgezet gebruik van de Services na wijziging, toevoeging of verwijdering van deze Servicevoorwaarden wordt beschouwd als acceptatie door u van de wijziging, toevoeging of verwijdering;
 • Om enig aspect van deze Website of Diensten die door ons worden aangeboden geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken te wijzigen, toe te voegen aan, op te schorten of te verwijderen, op elk moment naar eigen goeddunken, met dergelijke wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen die onmiddellijk van kracht zijn. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aangeboden inhoud, beschikbaarheidstijden, ondersteuning voor live chats, e-mailondersteuning, aantal servers, beschikbaarheid van servers, beschikbaarheid van applicaties, aantal protocollen, add-ons, apparatuur nodig voor toegang of gebruik, wijziging van de lay-out van de website, VPN-pakketten, beschikbaarheid van een functie, promotie-aanbiedingen en herziening van prijzen voor VPN-pakketten;
 • Om naar eigen goeddunken te weigeren om toegang te verlenen tot de Website en / of de Services of om uw Services te beëindigen in strijd met een van deze Voorwaarden of om welke reden dan ook. We kunnen, naar eigen goeddunken, een gebruikersaccount om welke reden dan ook beperken of annuleren. In het geval dat we een account wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat uw account werd aangemaakt; het nalaten hiervan zal echter niet leiden tot enige aansprakelijkheid, met inbegrip van aansprakelijkheid voor verloren gewiste gegevens, verlies van diensten, enige schade en verlies van zaken als gevolg van beëindiging van de rekening;
 • Om op elk moment nieuwe kosten, vergoedingen of andere voorwaarden voor het gebruik van de Service of delen daarvan in te voeren;
 • Om u naar eigen goeddunken te vragen om welke reden dan ook op elk moment. Indien u, zoals door ons gevraagd, onvoldoende bewijs van uw identiteit verstrekt, wordt uw account beëindigd en is er geen restitutie van toepassing;
 • Om uw account te beëindigen in het geval dat u de veiligheid van uw account niet garandeert en onbevoegd gebruik van uw account voorkomt;
 • Om u te verplichten uw wachtwoord (en) te wijzigen als wij denken dat uw wachtwoord (en) niet langer veilig is (zijn). Noch het bedrijf, noch zijn agenten zijn aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die kan ontstaan ​​als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw account, al dan niet met uw medeweten; u kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die GZ Systems of een andere partij lijdt doordat iemand anders uw account heeft gebruikt.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

 • Hoewel we proberen de Website en Services vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week beschikbaar te stellen, met uitzondering van geplande downtime voor onderhoud, garanderen we niet dat de Website en Services op alle tijden beschikbaar.
 • We garanderen niet dat uw computer, tablet en / of smartphone toegang heeft tot en / of ondersteuning biedt voor de website en / of services.
 • We zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op de website en / of de services beschikbaar wordt gesteld, niet juist, volledig of actueel is. U erkent dat de website en de diensten uitsluitend zijn bedoeld voor algemene informatie en dat er niet op mag worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of tijdiger informatiebronnen te raadplegen.
 • We garanderen niet dat eventuele fouten in de website en / of services worden gecorrigeerd.

Intellectueel eigendom

Geen afstand gedaan van intellectuele eigendomsrechten

Dit is een overeenkomst voor toegang tot en gebruik van de website en / of de diensten. De website en services zijn beschermd door intellectuele eigendomswetten. De website en services zijn van ons en zijn eigendom van ons of onze licentiegever (s) (indien van toepassing). We behouden alle eigendomsrechten van de website en services.

Verder is al het materiaal ("Materialen") weergegeven of verzonden op deze website en / of services, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto’s, afbeeldingen, illustraties, videoclips, audioclips en afbeeldingen zijn eigendom van ons en worden beschermd door Hong Kong en internationale auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en andere eigendomsrechten, wetten en verdragen.

Behalve zoals voorzien, mag u de materialen op de website niet kopiëren, reproduceren, publiceren, verzenden, overdragen, verkopen, verhuren, wijzigen, afgeleide werken maken van, distribueren, opnieuw plaatsen, uitvoeren, weergeven of op enige andere manier commercieel exploiteren. evenmin mag u inbreuk maken op een van de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten in de Materialen. U mag geen copyright, handelsmerk of andere eigendomsvermeldingen of visuele merktekens en logo’s van de Materialen verwijderen of wijzigen, noch laten verwijderen of wijzigen..

U mag een enkele afdrukkopie maken van materiaal dat door ons op deze website en / of diensten is verstrekt, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen copyright, handelsmerken of andere eigendomskennisgevingen verwijdert of laat verwijderen. of visuele markeringen of logo’s van het materiaal. U mag geen van de materialen die op deze website en / of services worden geopend, archiveren of bewaren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Alle verzoeken voor archivering, herpublicatie of retentie van enig deel van de materialen moeten schriftelijk aan ons zijn en moeten duidelijk het doel en de manier vermelden waarop het materiaal zal worden gebruikt. Verzoeken om toestemming voor het archiveren, bewaren of opnieuw publiceren van enig deel van de materialen kunnen worden ingediend bij [email protected]

U verkrijgt geen enkele rechten of licentie in het materiaal anders dan de beperkte rechten om de website te gebruiken in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. Al het materiaal dat vanaf deze website wordt geopend of gedownload, moet worden geopend of gedownload in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die in deze overeenkomst zijn gespecificeerd. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend onder deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van onze eigen software

Voor onze VPN-services moet u mogelijk onze eigen VPN-software downloaden / configureren op uw computer / smart-apparaat / entertainmentsysteem. Bovendien kunnen we periodieke updates / patches naar onze software sturen naar uw computer / smart device / entertainmentsysteem. U staat hierbij toe dat onze Software en de updates ervan op uw computer / smart device / entertainmentsysteem worden geïnstalleerd. Onze software wordt aan u ter beschikking gesteld in overeenstemming met deze voorwaarden en een licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor de software. U mag de kenmerken en functies van onze Software niet reverse-engineeren, wijzigen, reverse-compileren of decompileren, demonteren of kopiëren, noch mag u iemand kosten in rekening brengen om onze Software te gebruiken.

U begrijpt ook dat we van tijd tot tijd verschillende nieuwe technologieën zullen introduceren, die al dan niet consistent presteren op elk platform, aangezien de prestaties ervan afhankelijk zijn van de configuratie van uw computer, de internetsnelheid, uw ISP en andere bijbehorende apparaten en software. Sommige door ons verstrekte updates / patches kunnen van cruciaal belang zijn voor het functioneren van onze software en services, en daarom kan het voor u verplicht zijn om ze toe te staan ​​op uw systeem / apparaat te installeren.

Verlening van beperkte licentie

Wanneer u zich bij ons registreert voor een individuele Account, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om onze Services en bedrijfseigen software te gebruiken. U moet er echter voor zorgen dat u onze Services alleen gebruikt voor uw persoonlijke, privé en niet-commerciële activiteiten, behalve wanneer u zich bij ons registreert als een Business VPN-gebruiker en een Business VPN-account van ons krijgt. Deze licentie is alleen voor persoonlijk gebruik en het is u verder niet toegestaan ​​onze Services door te verkopen en andere mensen uw account te laten gebruiken. Het niet naleven hiervan kan leiden tot de beëindiging van uw account.

Feedback

Mogelijk hebt u de mogelijkheid om beoordelingen, suggesties, ideeën en feedback te geven (hierna gezamenlijk “Feedback” genoemd.). Mocht u dergelijke Feedback geven, dan geeft u ons het exclusieve eigendom hiervan, inclusief maar niet beperkt tot het recht voor ons of een derde partij die we aanwijzen, gebruiken, kopiëren, verzenden, uittreksel, publiceren, verspreiden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, afgeleide werken maken van, hosten, indexeren, cachen, taggen, coderen, wijzigen en aanpassen (inclusief maar niet beperkt tot het recht op aanpassen aan streaming, downloaden, uitzenden, mobiel, digitaal, miniatuur, scannen of andere technologieën) in elke vorm of media die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld. Al deze feedback wordt behandeld als niet-vertrouwelijk, maar het bedrijf kan ervoor kiezen om uw identiteit te beschermen door uw identiteit anoniem te houden.

Als wordt vastgesteld dat u morele rechten (inclusief attributierechten of integriteit) behoudt in de inhoud die u indient, verklaart u hierbij dat (a) u niet vereist dat persoonlijk identificeerbare informatie wordt gebruikt in verband met de inhoud, of afgeleide werken van of upgrades of updates daarvan; (b) u heeft geen bezwaar tegen de publicatie, het gebruik, de wijziging, verwijdering en exploitatie van de inhoud door ons of onze licentiehouders, opvolgers en rechthebbenden; (c) u voor altijd afziet en ermee instemt om geen enkel recht op enige en alle morele rechten van een auteur op enige inhoud te claimen of te doen gelden; en (d) u ​​ons, en onze licentiehouders, opvolgers en rechthebbenden, voor altijd vrijstelt van alle claims die u anders tegen ons zou kunnen doen gelden op grond van dergelijke morele rechten. U staat ook elke andere gebruiker toe om de inhoud te openen, te bekijken, op te slaan of te reproduceren voor persoonlijk gebruik van die gebruiker.

Niettegenstaande het voorgaande erkent u dat uw Feedback concepten, ideeën, materialen, voorstellen, suggesties en dergelijke kan bevatten met betrekking tot PureVPNTM of zijn initiatieven (hierna uw “Ideeën.”) Met betrekking tot uw Ideeën erkent u dat: (a) we ontvangen talloze inzendingen van veel partijen en / of hebben mogelijk onafhankelijk ontwikkelde en / of overwogen ideeën die vergelijkbaar zijn met uw ideeën, en dat onze beoordeling van uw ideeën geen erkenning is van nieuwheid, prioriteit of originaliteit; en (b) ons gebruik van ideeën die vergelijkbaar zijn met uw Ideeën, ongeacht of deze gebaseerd zijn op uw Feedback of Bijdragen, die door derden aan ons zijn verstrekt of onafhankelijk door ons zijn ontwikkeld of overwogen, is niet verplicht jegens u.

Intellectuele eigendomsrechten van anderen

GZ Systems is een groot voorstander van de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van u dat u dit recht respecteert. Daarom raden we onze gebruikers ten zeerste af om deel te nemen aan activiteiten die kunnen worden opgevat als inbreuk op het auteursrecht en / of handelsmerk. Het delen van bestanden is alleen toegestaan ​​op de volgende servers: Afghanistan, Algerije, Angola, Armenië, de Bahama’s, Bahrein, Bangladesh, Barbados, België, Bermuda, Bolivia, Britse Maagdeneilanden, Brunei Darussalam, Bulgarije, Cambodja, Kaapverdië, Kaaimaneilanden, Chili, Colombia, Costa Rica, Denemarken, Dominicia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Estland, Ethiopië, Duitsland, Ghana, Gernada, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Kazachstan, Kenia, Kirgizië, Laos, Letland, Libanon, Litouwen, Luxemburg , Macao, Madagaskar, Mauritiania, Mauritius, Moldavië, Monaco, Mongolië, Montserrat, Myanmar, Nederland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noorwegen, Oman, Pakistan, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Rusland, Saint Lucia, Saoedi-Arabië, Senegal, Servië, Seychellen, Slovenië, Sri Lanka, Suriname, Zweden, Tadzjikistan, Tanzania, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Turks- en Caicoseilanden, Verenigde Arabische Emiraten, Oezbekistan en Venezuela.

In gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken, kunnen we de Accounts van leden die herhaaldelijk inbreuk maken op of die herhaaldelijk beschuldigd worden van inbreuk op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen, uitschakelen en / of beëindigen. Als we uw inhoud verwijderen en / of uw account beëindigen vanwege inbreuk op het auteursrecht van iemand anders, en u denkt dat we het per ongeluk hebben verwijderd, bieden we u de mogelijkheid om in beroep te gaan.

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998, waarvan de tekst te vinden is op de website van het US Copyright Office op http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, zullen we snel reageren op claims van inbreuk op het auteursrecht. toegewijd aan het gebruik van onze website die wordt gerapporteerd aan onze aangewezen auteursrechtenagent.

Als u een auteursrechthebbende bent, of gemachtigd bent om namens iemand te handelen, of gemachtigd bent om op te treden onder enig exclusief auteursrecht, meld dan vermeende auteursrechtschendingen die plaatsvinden op of via de website door het invullen van de volgende DMCA-kennisgeving van vermeende inbreuk en het bezorgen aan onze Aangewezen Copyright Agent. Na ontvangst van de Kennisgeving zullen we naar eigen goeddunken elke actie ondernemen die wij passend achten, inclusief het verwijderen van het betwiste materiaal van de Website.

Hoe een DMCA-melding van vermeende inbreuk in te dienen ("Merk op"):

 1. Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, of – als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder deze kennisgeving vallen – kunt u een representatieve lijst verstrekken van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat ze zijn geschonden.
 2. Identificeer (i) het materiaal dat volgens u inbreuk maakt (of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit) en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren, inclusief op een minimum, indien van toepassing, de URL van de link op de website waar dergelijk materiaal kan worden gevonden, en (ii) de verwijzing of link naar het materiaal of de activiteit waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt, moet worden verwijderd of geopend waarnaar moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen die referentie of link te lokaliseren, inclusief ten minste, indien van toepassing, de URL van de link op de site waar een dergelijke referentie of link te vinden is.
 3. Geef uw postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres op.
 4. Neem beide van de volgende verklaringen op in de hoofdtekst van de kennisgeving:
  "Ik verklaar hierbij dat ik te goeder trouw van mening ben dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal of de verwijzing naar of link naar dergelijk materiaal niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet (bijvoorbeeld als redelijk gebruik)."
  "Ik verklaar hierbij dat de informatie in dit bericht nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben of gemachtigd ben om namens de eigenaar op te treden, van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht dat naar verluidt wordt geschonden."
 5. Geef uw volledige officiële naam en uw elektronische of fysieke handtekening op.
  Bezorg deze Kennisgeving, met alle items voltooid, aan onze Aangewezen Copyright Agent:
  GZ Systems Limited doet zaken als PureVPN ™
  36 / F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay,
  Hong Kong
  Email: [email protected]

Als u een melding ontvangt dat uw inhoud is verwijderd vanwege een auteursrechtklacht en / of uw account is beëindigd, betekent dit dat de inhoud is verwijderd van onze website op verzoek van de eigenaar van de inhoud. Als uw account te veel klachten over auteursrecht ontvangt, verliest u mogelijk de mogelijkheid om nieuwe inhoud te verzenden en wordt uw account mogelijk volledig uitgeschakeld.

Als u denkt dat inhoud ten onrechte is verwijderd en / of uw account is beëindigd, heeft u de mogelijkheid om een ​​tegenvordering in te dienen door de onderstaande stappen te volgen. Wanneer we een geldig tegenbericht ontvangen, sturen we een kopie naar de persoon die de oorspronkelijke klacht heeft ingediend. Als we binnen tien (10) werkdagen geen bericht ontvangen dat de indiener van de oorspronkelijke klacht een gerechtelijk bevel aanvraagt ​​om verdere inbreuk op de betreffende inhoud te voorkomen, zullen we de klacht verwijderen uit uw accountgegevens en kunnen we de inhoud die naar eigen goeddunken is verwijderd.

Opmerking: er zijn juridische en financiële gevolgen voor frauduleuze en / of kwade trouw-inzendingen. Voordat u een tegenkennisgeving indient, moet u ervoor zorgen dat u de daadwerkelijke rechthebbende bent van de verwijderde inhoud of dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal ten onrechte is verwijderd en dat u de gevolgen begrijpt van het indienen van een valse claim.

Om een ​​tegenkennisgeving in te dienen, e-mailt u uw tegenkennisgeving naar [email protected] en voegt u het volgende toe:

 1. Uw naam, adres en telefoonnummer.
 2. DMCA-ID afgedrukt onderaan de e-mailmelding.
 3. Het bronadres van de inhoud die is verwijderd (kopieer en plak de link in de meldingse-mail).
 4. Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw van mening bent dat de inhoud ten onrechte is verwijderd.
 5. Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijke district waar het adres zich bevindt, of als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk district waarin we kunnen worden gevonden, en dat u zult accepteren betekening of kennisgeving door de persoon die de oorspronkelijke klacht onder subsectie (c) (1) (C) of een agent van een dergelijke persoon heeft ingediend.
 6. Een fysieke of elektronische handtekening.

Advertenties, promoties en links van derden

Advertenties en promoties van derden

We kunnen van tijd tot tijd advertenties en promoties van derden op de website en / of de services plaatsen. Uw zakelijke transacties of correspondentie met of deelname aan promoties van andere adverteerders dan wij, en alle voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van externe adverteerders op de website en / of de services.

Gebruik van tools van derden

We kunnen u toegang geven tot tools van derden, waarover we geen controle of input hebben, en we houden ook geen toezicht op hun gebruik of prestaties.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools op "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk als gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de website worden aangeboden, is geheel voor eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden aangeboden door de relevante externe provider (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe Services en / of functies aanbieden via de Website en / of de Services (inclusief de release van nieuwe tools). Dergelijke nieuwe functies en / of Services zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze website en / of services, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op de Services kunnen u doorverwijzen naar websites en / of services van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites en / of diensten van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden -Feesten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met een derde partij waarmee u verbinding maakt via de services. Lees het beleid en de praktijken van de Derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DISCLAIMERS; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID; VRIJWARING

GARANTIEDISCLAIMER; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

(A) U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. NOG ONS, ONZE AANGESLOTEN EN GEEN RESPECTIEVE WERKNEMERS, AGENTEN, CONTENTVERLENERS VAN DERDEN OF LICENTIEGEVER GARANDEREN DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN / OF DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN / OF DE DIENSTEN OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID OF INHOUD VAN VERSTREKTE INFORMATIE.

(B) ALLE DOWNLOADBARE SOFTWARE, PRODUCTEN OF ANDERE MATERIALEN, ZONDER BEPERKING, WORDEN GELEVERD OP EEN "ZOALS HET IS" GRONDSLAG ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIE VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL TEGEN INBREUK, ANDERE DAN ONDERBETERDE TOEVOEGING. OF WIJZIGING ONDER DE WETGEVING VAN TOEPASSING OP DEZE VOORWAARDEN.

(C) WIJ, IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, ONZE WERKNEMERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, OUDERS, AGENTEN, PARTNERS, CONTENTVERLENERS VAN DERDEN, VERKOPERS, EN / OF ONZE OF HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, AMBTENAREN EN LEDEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF IEDEREEN ANDERS ENIG VERLIES OF SCHADE WELKE OOIT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF ANDERE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VOORBEELD, BETROUWBAARHEID OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN BEDRIJFSTAK, , OF VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE EN / OF DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN.

(D) WIJ WIJZEN ELKE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN ENIGE SOORT AF VOOR ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE. DOOR DE WEBSITE EN / OF DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ERKENT U EN GAAT U AKKOORD MET ONZE AFWIJZING VAN EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. ALS U NIET AKKOORD GAAT, MOET U GEEN TOEGANG HEBBEN AAN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE.

(E) UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHT EN VERHAAL IN GEVAL VAN ONVoldoening MET DE WEBSITE EN / OF DE DIENSTEN OF ENIGE ANDERE GRIEVANTIE, IS UW BEËINDIGING VAN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN / OF DE DIENSTEN.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS ZIJN ENIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP BEPAALDE GEBRUIKERS.

U begrijpt dat GZ Systems niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies, corruptie, wijziging of verwijdering van inhoud die via onze Services of via ons Virtual Private Network wordt verzonden. Door ermee akkoord te gaan onze Services te gebruiken, doet u expliciet afstand van alle rechten om schadevergoeding te eisen of stelt u het Bedrijf aansprakelijk voor dergelijk verlies, wijziging, corruptie of verwijdering. Indien en wanneer nodig, kunnen we tijdelijk of permanent alle of een deel van onze Services herzien of stopzetten, wat van invloed kan zijn op de manier waarop u onze Services gebruikt, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat u of een derde ons niet aansprakelijk stelt voor een dergelijke herziening, opschorting of beëindiging.

De bovenstaande beperkingen blijven van kracht na deze voorwaarden en komen ten goede aan ons en onze gelieerde ondernemingen en de respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten.

VRIJWARING

U GAAT ERMEE AKKOORD OM ONS ONBETAALD TE VERDEDIGEN EN TE HOUDEN, OOK ONZE Aangeslotenen en verkopers en respectieve directeurs, OFFICIEREN, GEBRUIKERS EN AGENTEN, VAN EN TEGEN ALLE CLAIMS, KOSTEN EN KOSTEN, INCLUSIEF KOSTEN VAN ADVOCATEN, ONTVANGEN UIT OF GERELATEERDE KOSTEN. (A) UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN / OF DIENSTEN; (B) UW NIET-NALEVING OF SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST; (C) UW GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN, PRODUCTEN, LINKS, RECLAME EN / OF GEREEDSCHAP; (D) UW SCHENDINGEN VAN RECHTEN VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN; of (E) HET ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN / OF DIENSTEN DOOR ENIGE ANDERE PERSOON DIE UW INFORMATIE GEBRUIKT.

Toepasselijk recht; Arbitrage

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong, ongeacht conflicten met wettelijke bepalingen. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Hong Kong en elke oorzaak die verband houdt met of voortvloeit uit deze voorwaarden en / of de website en / of de diensten moet daarin worden ingediend, tenzij onderworpen aan de bindende arbitragebepalingen van Arbitrage sectie, infra.

Conflictoplossing; Arbitrage

In het geval dat u een geschil met ons heeft over, verband houdt met of verwijst naar deze voorwaarden en / of de website en / of de diensten, gaat u ermee akkoord ons eerst op de hoogte te stellen van het geschil en een herstelperiode van dertig (30) dagen gedurende welke tijd we zullen werken om het probleem met u op te lossen, wanneer en indien van toepassing en redelijk. In het geval dat het geschil niet kan worden opgelost, komen de partijen overeen dat het uitsluitend zal worden beslecht door bindende arbitrage in overeenstemming met de materiële wetgeving van Hong Kong en voor arbitrage zal worden voorgelegd in Hong Kong. De arbiter en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid, uitvoerbaarheid, gewetenloosheid of totstandkoming van dit contract op te lossen, inclusief maar niet beperkt tot enige claim dat alle of enige een deel van dit contract is nietig of vernietigbaar. Niets in dit document belet een partij om een ​​voorlopige voorziening te zoeken die het nodig acht om de status-quo te behouden voorafgaand aan de beslechting van een geschil, in welk rechtsgebied dan ook.

Diversen

Server Locatie; Internationale overschrijving

De gegevensbescherming en andere wetten van andere landen zijn mogelijk niet zo uitgebreid als die in uw land. Wees ervan verzekerd dat we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Door de Website en / of de Services te gebruiken, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, gebruikt en overgedragen zoals uiteengezet in de http://www.purevpn.com/privacy-policy.php.

Gezag

Elke partij verklaart en garandeert de andere partij dat ze de volledige bevoegdheid en autoriteit heeft om deze overeenkomst aan te gaan en dat deze bindend is voor een dergelijke partij en afdwingbaar is in overeenstemming met haar voorwaarden.

Afstand doen

Elke afstand van recht onder deze voorwaarden is alleen van kracht indien dit schriftelijk is overeengekomen of verklaard. Een vertraging bij de uitoefening van een recht of het niet uitoefenen van een recht wordt niet beschouwd als een afstandsverklaring en belet een partij niet om dat recht in de toekomst uit te oefenen. De hierin verstrekte rechten en rechtsmiddelen zijn cumulatief en niet exclusief de rechten en rechtsmiddelen die door de wet worden geboden.

Overmacht

We zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit wordt verhinderd als gevolg van overmacht of overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot maatregelen die zijn genomen of opgelegd door een regering of overheidsinstantie of in het geval van een andere gebeurtenis buiten onze controle inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen (zoals storm, orkaan, brand, overstroming, aardbeving), oorlog, burgerlijke onrust, terroristische activiteiten, noodtoestanden, overheidssancties, embargo’s, nationalisaties, stakingen en storingen van openbare voorzieningen (zoals van elektriciteits- of telecommunicatiediensten). We zullen alle redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van de omstandigheden die de vertraging veroorzaken en om de prestaties zo snel mogelijk te hervatten, beide zonder onnodige vertraging.

Toewijzing

We hebben het recht om deze voorwaarden en onze rechten en verplichtingen aan een derde partij toe te wijzen en / of over te dragen nadat we u hiervan op de hoogte hebben gesteld, zoals hierin bepaald. U gaat ermee akkoord en erkent dat u zijn rechten of subcontract niet zult overdragen of overdragen of de uitvoering van een van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden mag delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming naar eigen goeddunken.

Rechten van derden

Deze voorwaarden geven geen enkel recht aan derden, behalve enige bepaling in deze voorwaarden.

Relatie tussen de partijen

De partijen zijn onafhankelijke contractanten onder deze voorwaarden en niets hierin mag worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture of agentuurrelatie tussen hen. Geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om voorwaarden van welke aard dan ook aan te gaan in naam van de andere partij.

Scheidbaarheid

Als een deel van deze overeenkomst door de toepasselijke wetgeving ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van deze overeenkomst zal blijven van kracht.

Updates & Ingangsdatum

De ingangsdatum van deze Voorwaarden is 14 oktober 2016. Van tijd tot tijd kunnen we deze Servicevoorwaarden bijwerken door een kennisgeving van update prominent op de Website of het Ledengebied te plaatsen of contact met u op te nemen via de e-mail die u bij de registratie hebt opgegeven, dus we moedigen aan u om ze vaak te herzien.

Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map