Vadärmin IP-address?


Vadärmin IPアドレス?

000.00.000.00 Din plats:Dininternetleverantör: img En IP-addressären unik kombination av siffror som tilldelats din enhet、vilketgöratt den kan kommunicera med andra enheterpåinternet.


PureVPN-sekretessverktyg:

 • WebRTC-läckageのテスト
 • DNS-läckageのテスト
 • IPv6-lackageのテスト
 • Vadärmin IPアドレス

ホッパまで:

 • Vadären IPアドレス?
 • IPv4- eller IPv6-adresser
 • Privata eller offentliga IPアドレス
 • Offentliga IPアドレスavslöjarmycket om dig!
 • Såhärändrardu din IPアドレスoch plats med VPN
 • Skaffa enプライベートIPアドレスmed PureVPN

Vadären IPアドレス! (ビデオ):

Vadären IPアドレス?

En IPアドレスとアンID識別子は、varje enhet eller en datorまでのsom tilldelasです。 IP-adresserärindelade itvåversioner。 IPv4ベストエンドヌメリスカetiketter、例204.68.45.80、メダンIPv6ベストav enコンビネーションav siffror och 16進数som例exempel 2001:db8:85a3 :: 8a2e:370:7334

Utöverdetta tilldelas dutvåolika typer av IP-adressernärduäransluten till ettnätverk:offentlig IP och privat IP。 Med den offentliga IPアドレスkan du anslutaまでインターネットoch surfa enkelt.

IPv4- eller IPv6-adresser

Det finns envarförinternet hartvåolika versioner av en IP-address:IPv4 och IPv6.

IPv4

Detärdenäldstaoch mestanvändaversionen.
Storlekenär32バイター.
Den har ett adressutrymmepå4 294 967 296(232)unika kombinationer.
デンベスタアヴシフラーメラン0〜255.
Denärbegränsadi siffror och kommerdärförsnart att mattas ut.
デンスクリブスsom 204.68.45.80

IPv6

Den skapadesnästantreårtiondenefter sinföregångare.
Storlekenär128バイター.
Den har ett enormt adressutrymme med 340 sextiljoner unika kombinationer.
デン・ベストー・ア・シフラー・オク・16進数.
Det skulle ta biljontalsårinnanIPv6-förrådettar slut.
Den skrivs som 2001:db8:85a3 :: 8a2e:370:7334

Privata eller offentliga IPアドレス

画像

Privata IPアドレス

Privata IP-adresseranvändsav privatanätverkföratt identifiera och dela data mellan enheter(t.ex. skrivare、surfplattor etc.)som finns i sammanätverk。 Varje dator eller andra enheter i ettnätverkhar en unik privat IP-address som defårav routern via DHCP-protokollet。魅力的なutanfördet lokalanätverketkan identifiera eller anslutaまでdessa enheter.

Offentliga IPアドレス

Offentliga IP-Adresser Tilldelas av dininternetleverantör(ISP)。 Detärmed IP-adressen du kan anslutaまでインターネットoch surfapånätet。 Varje enhet i ett lokaltnätverkdelar samma offentliga IP-adressföratt ansluta till internet eftersom routern delar samma IP-adress.

Offentliga IPアドレスavslöjarmycket om dig!

Dataärden nya handelsvaran。 Såhärbidrar din offentliga IPアドレス、denväxandeまで:

Var du befinner dig

Din offentliga IPアドレスavslöjarallt om din plats、フランスランドoch delstatからpostnummer och gatuadressまで。 Din sekretessärutsatt eftersom informationen ger cyberbrottslingar enkelåtkomstまでdin enhet.

Internetaktiviteter

Sökningardugörpåinternet、de webbplatser dubesökeroch webbhistoriken som sparaspådin dator lagras ochspåras。 Vissa regeringarkräverまでoch med attinternetleverantörerloggar data.

ケプベティーンデ

Det handlar inte bara om demografi。 Annonsörerövervakardittköpbeteende、dina intressen och personligainställningar。 Detutsätterdin sekretessförrisk ochgördetmöjligtförtredje parter attpåverkadina personligaåsikteroch intressen.

Såhärändrardu din IPアドレスoch plats med VPN

Detärenkelt attförfalskaellerändradin IP-status ochsåledesden virtuella platsen。 Vad dubehöverärett virtuellt privatnätverk(VPN)。 En VPNersätterinte bara din faktiska IP-address med en anonym IP-address。 VPNサーバーを介したインターネットトラフィックデンディリジェラアベンディンインターネットトラフィッククリプテラルトラフィック(データ)とオンラインでオンラインで共有します。 Såhärgördu:

ステップ1 Starta VPN ステップ2 サーバーまでのAnslut ステップ3 サーファ・プライベート

Skaffa enプライベートIPアドレスmed PureVPN

PureVPN erbjuderanvändareen unik onlineupplevelse。 Med ReserveradeプライベートIPアドレスkananvändareanslutaまでvilken PureVPN-server som helst ochfådirektanslutning eftersom IP-adresserna endastärreserveradeförPureVPN-användare.

Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map