Syarat Perkhidmatan PureVPN


PureVPN
Syarat Perkhidmatan

Syarat Perkhidmatan

Selamat datang ke PureVPN!

Terima kasih kerana menggunakan produk dan perkhidmatan Laman web kami ("Perkhidmatan"). Perkhidmatan dimiliki dan dikendalikan oleh GZ Systems Limited, menjalankan perniagaan sebagai PureVPN ™, sebuah syarikat berhad Hong Kong dengan tempat perniagaan utama yang terletak di 36 / F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong. PureVPN ™ berhak untuk merevisi Syarat Perkhidmatan ini apabila diperlukan. Syarikat akan berusaha sedaya upaya untuk mengingatkan penggunanya tentang perubahan dalam Syarat ini, kapan pun ia berlaku, melalui e-mel atau dengan menghantar notis di kawasan pelanggan agar pengguna dapat melihatnya. Walau bagaimanapun, syarikat itu tidak akan bertanggungjawab. Menggunakan Perkhidmatan setelah perubahan menjadi berkesan bermakna anda bersetuju dengan Syarat baru. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat baru, anda mesti berhenti menggunakan Perkhidmatan. Sekiranya kami tidak mendapat kabar dari anda dalam masa sepuluh hari, maka Syarat yang disemak semula akan dikenakan kepada anda.

Definisi Berguna

 1. Rujukan ke "Syarat" dan / atau "Perjanjian," rujuk Syarat Perkhidmatan seperti yang dinyatakan di sini
 2. Rujukan ke "kita," "kami," "kami," dan / atau "syarikat," rujuk GZ Systems Limited yang menjalankan perniagaan sebagai PureVPN ™.
 3. Rujukan ke "awak," dan / atau "Pengguna," merujuk kepada Pengguna Laman Web dan / atau Perkhidmatan.
 4. Rujukan ke "Perkhidmatan" merujuk kepada mana-mana dan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkhidmatan VPN, pelayan, IP, aplikasi, perisian, aplikasi mudah alih dan perkhidmatan lain yang ditawarkan dengan nama jenama "PureVPN".
 5. Rujukan ke "Laman web" rujuk laman web yang mengandungi URL www.purevpn.com, support.purevpn.com, idea.purevpn.com, billing.purevpn.com, purevpn.net, pointtoserver.com dan mana-mana URL lain yang mungkin ditambahkan pada syarat ini di masa depan.
 6. Rujukan ke "Perniagaan" bermaksud perniagaan yang menggunakan Perkhidmatan kami. Anda dan perniagaan anda akan disebut secara kolektif sebagai "awak" dalam Syarat ini.
 7. Rujukan ke "Pertikaian" bermaksud apa-apa tuntutan, konflik, kontroversi, perselisihan antara Pihak-pihak yang timbul dari, atau berkaitan dengan apa-apa cara dengan Syarat-syarat ini (atau apa-apa Syarat, tambahan atau pindaan yang difikirkan oleh Syarat-syarat ini,) termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang tindakan dalam penyiksaan, kontrak atau sebaliknya, pada ekuiti atau undang-undang, atau sebarang dugaan pelanggaran, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkara berkaitan dengan makna, kesan, kesahan, prestasi, penamatan, penafsiran atau penguatkuasaan Terma ini atau apa-apa syarat yang difikirkan oleh Syarat.
 8. Rujukan ke "Pelanggaran material" merujuk kepada pelanggaran Terma ini dengan cara apa pun. Sekiranya kejadian seperti itu berlaku, maka PureVPN berhak untuk segera menghentikan Syarat ini kerana pelanggaran tersebut.
 9. Rujukan ke "Kitaran Bil" bermaksud pembayaran akaun anda. Kitaran ini melibatkan pembayaran anda sampai kepada kami melalui pemproses pembayaran, kesahihan akaun anda, dan juga pada hari akaun anda akan tamat.

Anda Setuju

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat ini. Sila baca dengan teliti kerana ia merupakan Terma dan Syarat perjanjian yang mengikat secara sah antara anda dan syarikat.

Apabila anda bersetuju untuk menggunakan Perkhidmatan kami, Rangkaian Peribadi Maya ("VPN"), yang merangkumi, tetapi tidak terbatas pada, penggunaan pelayan, penghala, alamat IP, protokol, alat tambah, perisian, aplikasi dan peralatan kami yang lain, anda membenarkan kami menghantar maklumat menggunakan rangkaian kami, dan anda setuju untuk menerima Syarat berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan VPN kami oleh anda.

Menggunakan Perkhidmatan kami, walaupun setelah ada perubahan dalam Syarat, ini bermaksud bahawa anda bersetuju dengan Syarat ini. Sekiranya anda tidak selesa untuk menyetujui Syarat ini sebagaimana adanya, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan kami, walaupun kami akan menyesal melihat anda pergi.

Kegunaan Perniagaan dari Laman Web dan Perkhidmatan kami

Sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan kami untuk kegunaan perniagaan, atau atas nama perniagaan, atau bersekutu dengan perniagaan, maka, perjanjian anda terhadap Syarat ini akan ditafsirkan sebagai perjanjian oleh perniagaan tersebut. Ia tidak akan membahayakan dan memberi ganti rugi kepada PureVPN dan sekutunya, pegawai, ejen, dan pekerja dari sebarang tuntutan, tuntutan atau tindakan yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau pelanggaran Terma ini, termasuk sebarang liabiliti atau perbelanjaan yang timbul daripada tuntutan, kerugian , ganti rugi, saman, pertimbangan, kos pengadilan dan kos peguam.

Akaun PureVPN anda

Pengguna mungkin diberi kesempatan untuk mendaftar melalui borang pendaftaran dalam talian untuk membuat akaun Pengguna, (milik anda "Akaun,") yang membolehkan anda menerima maklumat dari kami dan / atau untuk mengambil bahagian dalam ciri atau akses laman web dan / atau Perkhidmatan tertentu. Kami akan menggunakan maklumat yang anda berikan sesuai dengan Dasar Privasi kami yang terdapat di http://www.purevpn.com/privacy-policy.php.

Anda bertanggungjawab untuk:

 • Memberikan maklumat terkini dan tepat, semasa pendaftaran akaun PureVPN anda, sepanjang pengetahuan anda;
 • Semua penggunaan Akaun anda, tidak kira sama ada anda telah membenarkan akses atau penggunaan tersebut, dan untuk memastikan bahawa semua penggunaan Akaun anda mematuhi sepenuhnya ketentuan Syarat Perkhidmatan ini;
 • Menggunakan akaun ini untuk penggunaan yang tepat seperti yang dibenarkan oleh PureVPN dan sesuai dengan dasar Penggunaan Adil kami. PureVPN tidak meletakkan had lebar jalur atau penggunaan data bagi setiap pengguna; namun, penggunaan Perkhidmatan dikenakan penggunaan yang adil. Membuat sesi VPN automatik atau manual dengan cara yang menyamar sebagai bot, atau melakukan beban berlebihan pada rangkaian yang dapat mengganggu pengguna lain di rangkaian, atau menggunakan lebar jalur yang jauh lebih besar yang melebihi penggunaan lebar jalur pengguna rata-rata untuk jangka masa yang lama, atau suka, semuanya dianggap sebagai penggunaan rangkaian yang tidak adil, kecuali dibenarkan oleh Syarikat secara eksplisit. PureVPN berhak untuk menghentikan sementara atau menghentikan pengguna secara kekal yang didapati terlibat dalam penggunaan perkhidmatannya secara tidak adil;
 • Menjaga kerahsiaan maklumat log masuk anda. Dilarang sama sekali pengguna menyebarkan maklumat masuk tanpa persetujuan kami terlebih dahulu, dan juga untuk dua orang berkongsi satu Akaun;
 • Tidak berkongsi maklumat log masuk anda dengan rakan anda;
 • Tidak menjual, memperdagangkan atau memindahkan Akaun tersebut kepada orang lain atau entiti tanpa kebenaran khusus Syarikat untuk melakukannya;
 • Menjaga ID masuk dan kata laluan anda dengan selamat untuk semua aktiviti yang berlaku melalui Akaun anda, termasuk aktiviti orang lain dan tidak kira sama ada aktiviti tersebut dibenarkan. Anda bersetuju untuk segera memberitahu GZ Systems mengenai pelanggaran atau penggunaan Akaun anda secara tidak sah.

Perkhidmatan PureVPN

Bayaran Perkhidmatan

Penggunaan laman web adalah percuma; namun, beberapa aspek Perkhidmatan mungkin terhad kepada Pengguna yang membayar dengan Bayaran Perkhidmatan, yang selalu tersedia di Laman Web dan juga di tempat penjualan. Akses ke Perkhidmatan akan dikenakan Yuran Perkhidmatan yang berlaku, dengan Yuran tersebut akan dikenakan secara automatik pada saat pembuatan akaun, dan kemudian sesuai dengan "Kitaran Bil" dari akaun pembayaran yang diberikan kepada kami semasa Pembuatan Akaun, seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa.

Promosi / Diskaun / Tawaran Istimewa

PureVPN melancarkan pelbagai promosi / diskaun / tawaran istimewa secara berkala untuk memudahkan penggunanya. Walau bagaimanapun, pengguna yang sedang mendapat promosi / tawaran / tawaran istimewa secara automatik dibatalkan untuk mendapat promosi / diskaun / tawaran istimewa lain sepanjang hayat promosi / diskaun / tawaran istimewa yang diterima olehnya. Tambahan pula, pengguna tidak dapat memanfaatkan promosi / diskaun / tawaran istimewa dua kali pada satu Akaun.

Khidmat Pelanggan

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, komentar atau masalah mengenai Situs Web dan / atau Perkhidmatan, layanan pelanggan dapat dihubungi setiap saat melalui [email dilindungi] Kami berusaha untuk menjawab semua pertanyaan perkhidmatan pelanggan dalam masa empat puluh lapan (48) jam perniagaan. Perkhidmatan pelanggan juga dapat dihubungi setiap saat, 24/7 melalui pilihan sembang langsung di Laman Web.

Kami juga memberikan bantuan kepada pelanggan kami dari jauh. Kami mendapat akses komputer pelanggan kami, dengan izin mereka sebelumnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pembatalan Perkhidmatan

Pengguna boleh membatalkan penggunaan Perkhidmatan mereka pada bila-bila masa dengan menghubungi Live Chat kami atau melalui e-mel sokongan di [dilindungi e-mel]

Bayaran Balik Perkhidmatan

Polisi pengembalian dana adalah tertakluk kepada penggunaan Perkhidmatan yang adil dan pematuhan kepada Syarat Perkhidmatan kami. Polisi ini bertujuan untuk mengenal pasti prosedur, syarat dan syarat kami untuk pembayaran balik. Untuk melihat terperinci mengenai Dasar Bayaran Balik kami, sila lihat: di sini.

Penggunaan Laman Web dan / atau Perkhidmatan oleh Kanak-kanak di bawah umur dan / atau Kanak-kanak

Anda mengesahkan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun dan / atau melebihi usia majoriti dalam bidang kuasa tempat anda tinggal dan dari mana anda mengakses Laman Web dan / atau Perkhidmatan di mana usia majoriti lebih dari lapan belas (18) berumur tahun. Sekiranya anda berusia di bawah lapan belas (18) tahun dan / atau di bawah umur majoriti dalam bidang kuasa tempat anda tinggal dan dari mana anda mengakses Laman Web dan / atau Perkhidmatan, maka anda dilarang mengaksesnya. Anda memahami dan mengakui bahawa internet mungkin mengandungi maklumat yang mungkin tidak tepat, menyinggung perasaan, tidak senonoh, tidak sah di pelbagai bidang kuasa, atau mungkin tidak sesuai dengan pasti. Anda bersetuju bahawa GZ Systems tidak bertanggungjawab untuk memberikan akses kepada atau sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh maklumat tersebut.

Penggunaan yang dilarang dari Laman Web dan Perkhidmatan kami

Untuk melindungi Perkhidmatan kami daripada disalahgunakan, disalahgunakan atau digunakan untuk mencederakan seseorang, kami telah membuat beberapa peraturan yang berlaku untuk setiap pengguna secara sama, terlepas dari paket paket yang dipilih oleh mereka. Peraturan ini dibuat hanya untuk memastikan bahawa setiap pengguna PureVPN dapat menikmati kebebasan internet sepenuhnya, tanpa mengganggu atau membahayakan pengguna lain, dan tanpa menyalahgunakan Perkhidmatan kami. Kami berhak untuk menghentikan penggunaan laman web dan / atau Perkhidmatan anda kerana melanggar mana-mana penggunaan yang dilarang atau dengan alasan lain dalam keputusan tunggal dan eksklusif kami.

Anda secara khusus bersetuju untuk tidak:

 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk penggunaan ilegal, seperti menyebarkan bahan haram apa pun yang akan menjadi kesalahan jenayah seperti undang-undang atau peraturan tempatan, negeri, nasional atau antarabangsa;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk tujuan penghantaran spam; untuk mengimbas port, membuka proksi, relay terbuka; menghantar e-mel yang tidak diminta dalam jumlah yang banyak untuk memilih atau untuk tujuan pengiklanan / pemasaran, walaupun e-mel tersebut dihantar / diterima oleh pelayan lain;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk menayangkan iklan pop timbul;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk menyerang dengan cara apa pun, bentuk atau bentuk komputer atau rangkaian lain;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk menyebarkan kandungan yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, menyeksa, atau yang dapat dianggap tidak menyenangkan di pengadilan;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk mencederakan, mengancam, ‘menguntit’ atau mengganggu orang / perniagaan lain;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk memanipulasi header atau memalsukan pengenal untuk menyamarkan asal usul kandungan yang dihantar melalui Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk terlibat dalam sebarang bentuk aktiviti periklanan / pemasaran / promosi yang tidak diminta atau tidak sah;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk terlibat dalam penghantaran virus perisian atau perisian berniat jahat yang bertujuan membahayakan perisian / perkakasan / peralatan telekomunikasi lain;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk tidak mematuhi segala kebijakan / prosedur / peraturan rangkaian yang terkait dengan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk melecehkan, menyalahgunakan, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, meremehkan, mengintimidasi, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, usia, asal negara, atau kecacatan; untuk menghantar maklumat palsu atau mengelirukan;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk secara sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan, peraturan, undang-undang, atau peraturan setempat, pemerintah, persekutuan, provinsi atau negeri;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk mempromosikan aktiviti haram, atau menyediakan cara untuk / membantu orang lain melakukan aktiviti haram dengan memberikan maklumat instruksional;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kami atau hak harta intelek orang lain;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk mempromosikan atau menimbulkan kecederaan fizikal atau kecederaan terhadap mana-mana kumpulan atau individu, atau mempromosikan tindakan kejam terhadap haiwan;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk menyembunyikan alamat e-mel penerima yang sebenarnya sebagai pelanggaran syarat sah perkhidmatan lain yang sah;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk meminta orang lain untuk melakukan atau mengambil bahagian dalam tindakan yang menyalahi undang-undang;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk menyalahgunakan Laman web dan / atau Perkhidmatan kami dengan membuat skrip dan menggunakan perisian untuk menggunakan lebih banyak sumber daripada pengguna lain dalam jangka waktu yang singkat;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk melaporkan pesan yang diteruskan secara normal melalui Laman Web dan / atau Perkhidmatan sebagai spam kepada organisasi dengan cara yang menyiratkan Perkhidmatan sebagai sumber spam;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk membuat sambungan automatik atau berlebihan untuk mendapatkan IP yang berbeza atau dengan alasan apa pun. Sambungan yang berlebihan adalah gangguan kerana mereka membuat kemacetan dan mencekik rangkaian kami, yang harganya dibayar oleh pengguna lain, dan itu sama sekali tidak dapat diterima. Sesi maksimum yang dibenarkan adalah 300 sehari, dan melampaui had ini boleh mengakibatkan penangguhan atau penamatan akaun anda secara kekal, kecuali jika dibenarkan oleh syarikat secara eksplisit.
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk meneruskan alamat e-mel, yang mengharuskan Perkhidmatan berkomunikasi dengan pelayan mel yang mempunyai "berwarna kelabu" pelayan mel Perkhidmatan;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk mengakses / berkongsi / memuat naik / memuat turun kandungan haram termasuk tetapi tidak terhad kepada, pornografi kanak-kanak atau kandungan yang dianggap sebagai pornografi kanak-kanak. Akaun Pengguna yang didapati terlibat dalam aktiviti ini atau aktiviti tersebut akan digantung serta-merta tanpa notis;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk menutupi IP untuk menjana carian di enjin carian, membina pautan di forum, merangkak laman web secara manual atau automatik dan aktiviti lain yang termasuk dalam domain pengoptimuman enjin carian, komen forum, atau perlombongan data, melainkan dibenarkan secara khusus oleh syarikat;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk memuat naik atau menyebarkan virus atau jenis kod jahat lain yang akan atau mungkin digunakan dengan cara apa pun yang akan mempengaruhi fungsi atau operasi Laman web dan / atau Perkhidmatan;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk mengumpulkan atau mengesan maklumat peribadi orang lain;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk spam, phish, kemudaratan, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk tujuan cabul atau tidak bermoral; dan / atau;
 • Gunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami untuk mengganggu atau mengelakkan ciri keselamatan Laman Web dan / atau Perkhidmatan.

Mengubah dan Menamatkan Perkhidmatan kami

Sekiranya anda didapati melanggar Syarat atau Perkhidmatan kami dengan cara, bentuk atau bentuk apa pun, maka kami mungkin harus mengambil langkah ekstrim untuk menamatkan Akaun anda dengan kami, walaupun kami akan menyesal melihat anda pergi.

Syarikat berhak:

 • Untuk mengubah, menambah, menangguhkan atau menghapus Syarat-syarat Perkhidmatan ini atau perjanjian lain, secara keseluruhan atau sebahagian, mengikut budi bicara kami pada bila-bila masa, dengan pengubahsuaian, penambahan atau penghapusan tersebut akan berkuat kuasa dengan segera setelah pengeposan mereka ke Laman Web. Penggunaan laman web anda dan / atau penggunaan berterusan Perkhidmatan setelah pengubahsuaian, penambahan atau penghapusan Syarat Perkhidmatan ini akan dianggap sebagai penerimaan oleh anda mengenai pengubahsuaian, penambahan atau penghapusan;
 • Untuk mengubah, menambah, menangguhkan, atau menghapus aspek mana pun dari Laman Web ini atau Perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami, secara keseluruhan atau sebahagian, mengikut budi bicara kami pada bila-bila masa, dengan pengubahsuaian, penambahan atau penghapusan tersebut akan segera berlaku. Pengubahsuaian, penambahan atau penghapusan tersebut mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kandungan yang ditawarkan, jam ketersediaan, sokongan sembang langsung, sokongan e-mel, jumlah pelayan, ketersediaan pelayan, ketersediaan aplikasi, jumlah protokol, alat tambah, peralatan diperlukan untuk akses atau penggunaan, perubahan susun atur Laman Web, pakej VPN, ketersediaan apa-apa ciri, tawaran promosi, dan semakan harga untuk pakej VPN;
 • Untuk menolak untuk memberikan akses ke Laman Web dan / atau Perkhidmatan atau menghentikan Perkhidmatan anda dengan melanggar mana-mana Syarat ini atau atas sebab apa pun pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami. Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, mengehadkan atau membatalkan Akaun Pengguna dengan alasan apa pun. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan Akaun, kami mungkin berusaha untuk memberitahu anda dengan menghubungi e-mel dan / atau alamat penagihan / nombor telefon yang diberikan semasa Akaun anda dibuat; namun, kegagalan untuk melakukannya tidak akan menyebabkan sebarang tanggungjawab, termasuk tanggungjawab untuk kehilangan data yang dihapus, kehilangan perkhidmatan, sebarang kerosakan, dan kerugian dalam perniagaan, akibat penamatan Akaun;
 • Untuk memperkenalkan caj, yuran atau syarat lain untuk penggunaan Perkhidmatan atau bahagiannya pada bila-bila masa;
 • Untuk meminta anda mengesahkan diri anda atas sebab apa pun pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami. Sekiranya anda tidak dapat memberikan bukti identiti anda yang mencukupi, seperti yang diminta oleh kami, Akaun anda akan dihentikan dan tiada bayaran balik akan dikenakan;
 • Untuk menamatkan akaun anda sekiranya anda gagal memastikan keselamatan Akaun anda dan mencegah penggunaan Akaun anda secara tidak sah;
 • Untuk menghendaki anda menukar kata laluan anda sekiranya kami yakin kata laluan anda tidak lagi selamat. Syarikat dan ejennya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan apa pun yang mungkin timbul akibat penggunaan Akaun anda tanpa kebenaran, sama ada dengan atau tanpa pengetahuan anda; namun, anda mungkin bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang ditanggung oleh GZ Systems atau pihak lain kerana orang lain menggunakan Akaun anda.

Ketepatan, Kelengkapan dan Ketepatan Masa Maklumat

 • Walaupun kami berusaha untuk menyediakan Laman Web dan Perkhidmatan dua puluh empat (24) jam sehari, tujuh (7) hari seminggu, kecuali untuk waktu rehat yang dirancang untuk penyelenggaraan, kami tidak menjamin bahawa Laman Web dan Perkhidmatan akan berada di semua masa ada.
 • Kami tidak menjamin bahawa komputer, tablet, dan / atau telefon pintar anda akan dapat mengakses dan / atau menyokong Laman Web dan / atau Perkhidmatan.
 • Kami tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang disediakan di Laman Web dan / atau Perkhidmatan tidak tepat, lengkap atau terkini. Anda mengakui bahawa Laman Web dan Perkhidmatan disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak boleh diandalkan atau digunakan sebagai satu-satunya asas untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber maklumat utama, lebih tepat, lebih lengkap atau tepat waktu.
 • Kami tidak menjamin bahawa sebarang kesalahan di Laman Web dan / atau Perkhidmatan akan diperbaiki.

Harta Intelek

Hak Harta Intelek Tidak Dikecualikan

Ini adalah Perjanjian untuk mengakses dan menggunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan. Laman Web dan Perkhidmatan dilindungi oleh undang-undang harta intelek. Laman Web dan Perkhidmatan milik kami dan adalah hak milik kami atau pemberi lesen kami (jika ada). Kami mengekalkan semua hak pemilikan Laman Web dan Perkhidmatan.

Selanjutnya, semua bahan ("Bahan") dipaparkan atau dihantar di Laman Web dan / atau Perkhidmatan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada teks, gambar, gambar, ilustrasi, klip video, klip audio, dan grafik yang dimiliki oleh kami dan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang antarabangsa Hong Kong dan, tanda perkhidmatan, dan hak, undang-undang dan perjanjian hak milik lain.

Kecuali seperti yang diperuntukkan, Anda tidak boleh menyalin, memperbanyak, menerbitkan, mengirimkan, memindahkan, menjual, menyewa, mengubah, membuat karya terbitan dari, menyebarkan, menyiarkan semula, melakukan, mempamerkan, atau dengan cara apa pun secara komersial mengeksploitasi Bahan yang dibawa di laman web, anda juga tidak boleh melanggar hak cipta atau hak harta intelek lain yang terdapat dalam Bahan. Anda tidak boleh membuang atau mengubah, atau menyebabkan dikeluarkan atau diubah, sebarang hak cipta, tanda dagang, atau pemberitahuan hak milik lain atau tanda visual dan logo dari Bahan.

Anda boleh membuat satu salinan cetak dari sebarang Bahan yang disediakan oleh kami di Laman Web ini dan / atau Perkhidmatan untuk penggunaan peribadi, bukan komersial sahaja, dengan syarat bahawa anda tidak membuang atau menyebabkan penghapusan hak cipta, tanda dagangan, atau pemberitahuan hak milik lain atau tanda visual atau logo dari Bahan. Anda tidak boleh mengarkibkan atau menyimpan sebarang Bahan yang diakses di Laman Web dan / atau Perkhidmatan ini tanpa kebenaran bertulis daripada kami. Semua permintaan untuk pengarkiban, penerbitan semula atau penyimpanan mana-mana bahagian Bahan mestilah secara bertulis kepada kami dan mesti menyatakan dengan jelas tujuan dan cara di mana Bahan tersebut akan digunakan. Permintaan kebenaran untuk mengarkibkan, menyimpan, atau menerbitkan semula mana-mana bahagian Bahan boleh diserahkan kepada [dilindungi e-mel]

Anda tidak memperoleh hak atau lesen apa pun dalam bahan selain hak terhad untuk menggunakan Laman Web sesuai dengan Syarat Perkhidmatan ini. Sebarang bahan yang diakses atau dimuat turun dari Laman Web ini mesti diakses atau dimuat turun sesuai dengan Syarat Perkhidmatan penggunaan yang ditentukan dalam Perjanjian ini. Kami berhak, tidak diberikan secara tegas berdasarkan Syarat-syarat Layanan Penggunaan ini.

Penggunaan Perisian Hak Milik Kami

Perkhidmatan VPN kami mungkin meminta anda memuat turun / mengkonfigurasi Perisian VPN milik kami di komputer / peranti pintar / sistem hiburan anda. Selain itu, kami mungkin menghantar kemas kini / patch berkala ke Perisian kami ke komputer / peranti pintar / sistem hiburan anda. Anda dengan ini membenarkan Perisian kami dan kemas kininya dipasang pada komputer / peranti pintar / sistem hiburan anda. Perisian kami akan disediakan untuk anda sesuai dengan Syarat ini dan perjanjian lesen pengguna akhir untuk Perisian. Anda tidak boleh membuat kejuruteraan terbalik, mengubah, menyusun semula atau menyusun semula, membongkar atau menyalin ciri dan fungsi Perisian kami, atau anda juga tidak boleh mengenakan bayaran kepada sesiapa sahaja untuk menggunakan Perisian kami.

Anda juga memahami bahawa kami akan memperkenalkan pelbagai teknologi baru dari semasa ke semasa, yang mungkin atau mungkin tidak berfungsi secara konsisten di setiap platform kerana prestasinya bergantung pada konfigurasi komputer anda, kelajuan internet, ISP anda dan peranti lain yang berkaitan dan perisian. Sebilangan kemas kini / tampalan yang disediakan oleh kami mungkin penting untuk fungsi Perisian dan Perkhidmatan kami, dan oleh itu mungkin anda mesti membenarkannya memasang pada sistem / peranti anda.

Pemberian Lesen Terhad

Apabila anda mendaftar untuk Akaun individu dengan kami, kami memberi anda lesen terhad, tidak eksklusif, peribadi yang tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Perkhidmatan dan perisian proprietari kami. Namun, anda harus memastikan bahawa anda menggunakan Perkhidmatan kami hanya untuk aktiviti peribadi, peribadi dan bukan komersial anda, kecuali ketika anda mendaftar dengan kami sebagai pengguna VPN Perniagaan, dan mendapatkan akaun VPN Perniagaan dari kami. Lesen ini hanya untuk kegunaan peribadi, dan anda dilarang menjual semula Perkhidmatan kami, dan membenarkan orang lain menggunakan Akaun anda. Kegagalan mematuhi boleh mengakibatkan Penamatan Akaun anda.

Maklum balas

Anda mungkin berpeluang memberikan ulasan, cadangan, idea, dan maklum balas, (selepas ini, secara kolektif, “Maklum Balas.”) Sekiranya anda memberikan Maklum Balas tersebut, anda memberi kami hak milik sepenuhnya, yang termasuk tanpa batasan hak untuk kami atau mana-mana Pihak Ketiga yang kami tentukan, untuk menggunakan, menyalin, menghantar, petikan, menerbitkan, menyebarkan, memaparkan secara terbuka, melakukan secara terbuka, membuat karya terbitan, host, indeks, cache, tag, encode, mengubah dan menyesuaikan (termasuk tanpa batasan hak untuk menyesuaikan diri dengan penstriman, muat turun, siaran, mudah alih, digital, lakaran kecil, pengimbasan atau teknologi lain) dalam bentuk apa pun atau media yang sekarang dikenali atau selepas ini dikembangkan. Semua Maklum Balas tersebut akan dianggap tidak rahsia, tetapi Syarikat mungkin memilih untuk melindungi identiti anda dengan menjaga identiti anda tanpa nama.

Sekiranya ditentukan bahawa anda mengekalkan hak moral (termasuk hak atribusi atau integriti) dalam kandungan yang anda kirimkan, anda dengan ini menyatakan bahawa (a) anda tidak menghendaki sebarang maklumat pengenalan diri digunakan berkaitan dengan kandungan tersebut, atau sebarang karya terbitan atau peningkatan atau kemas kini; (b) anda tidak keberatan dengan penerbitan, penggunaan, pengubahsuaian, penghapusan dan eksploitasi kandungan oleh kami atau pemegang lesen, pengganti dan penerima hak kami; (c) anda selama-lamanya mengetepikan dan bersetuju untuk tidak menuntut atau menegaskan hak untuk mana-mana dan semua hak moral pengarang dalam mana-mana kandungan; dan (d) anda membebaskan kami selamanya, dan pemegang lesen, pengganti dan pemegang hak kami, dari sebarang tuntutan yang sebaliknya boleh anda tuntut terhadap kami berdasarkan hak moral tersebut. Anda juga membenarkan Pengguna lain untuk mengakses, melihat, menyimpan atau menghasilkan semula kandungan untuk kegunaan peribadi Pengguna tersebut.

Walau apa pun yang disebutkan di atas, anda mengakui bahawa Maklum Balas anda mungkin mengandungi konsep, idea, bahan, cadangan, cadangan dan sejenisnya yang berkaitan dengan PureVPNTM atau inisiatifnya, (selepas ini “Idea”.) Sehubungan dengan Idea anda, anda mengakui bahawa: (a) kami menerima banyak kiriman dari banyak pihak dan / atau mungkin telah mengembangkan dan / atau mempertimbangkan idea yang serupa dengan Idea anda secara bebas, dan bahawa ulasan kami terhadap Idea anda bukanlah pengakuan baru, keutamaan atau keaslian; dan (b) penggunaan idea yang serupa dengan Idea anda oleh kami, sama ada berdasarkan Maklum Balas atau Penyerahan anda, yang diberikan kepada kami oleh Pihak Ketiga, atau dikembangkan sendiri atau dipertimbangkan oleh kami, adalah tanpa kewajiban kepada anda.

Hak Harta Intelek Orang Lain

GZ Systems sangat mempercayai hak harta intelek orang lain dan mengharapkan anda menghormati hak ini. Oleh itu, kami sangat tidak menggalakkan Pengguna kami terlibat dalam aktiviti yang boleh dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan / atau tanda dagangan. Perkongsian fail hanya dibenarkan pada pelayan berikut: Afghanistan, Algeria, Angola, Armenia, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Bermuda, Bolivia, Kepulauan Virgin Britain, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kemboja, Tanjung Verde, Kepulauan Cayman, Chile, Colombia, Costa Rica, Denmark, Dominicia, Republik Dominika, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Jerman, Ghana, Gernada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg , Macao, Madagascar, Mauritiania, Mauritius, Moldova, Monaco, Mongolia, Montserrat, Myanmar, Netherlands, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto Rico, Romania, Rusia, Saint Lucia, Arab Saudi, Senegal, Serbia, Seychelles, Slovenia, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Tajikistan, Tanzania, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Kepulauan Turks dan Caicos, Emiriah Arab Bersatu, Uzbekistan dan Venezuela.

Dalam keadaan yang sesuai dan mengikut budi bicara kami, kami mungkin melumpuhkan dan / atau menghentikan Akaun ahli yang berulang kali melanggar atau berulang kali dituduh melanggar hak cipta atau hak harta intelek orang lain. Sekiranya kami membuang kandungan anda dan / atau menghentikan Akaun anda kerana melanggar hak cipta orang lain, dan anda percaya bahawa kami telah membuangnya secara tidak sengaja, kami akan memberi anda peluang untuk mengajukan banding.

Sesuai dengan Digital Millennium Copyright Act tahun 1998, teksnya boleh didapati di laman web Pejabat Hak Cipta AS di http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, kami akan segera bertindak balas terhadap tuntutan pelanggaran hak cipta berkomitmen menggunakan Laman Web kami yang dilaporkan kepada Ejen Hak Cipta Terpilih kami.

Sekiranya anda adalah pemilik hak cipta, atau diberi kuasa untuk bertindak atas nama seseorang, atau diberi kuasa untuk bertindak di bawah hak eksklusif di bawah hak cipta, laporkan dugaan pelanggaran hak cipta yang berlaku di atau melalui Laman Web dengan melengkapkan Pemberitahuan DMCA mengenai Dugaan Pelanggaran berikut dan menyampaikannya kepada Ejen Hak Cipta Terpilih kami. Setelah menerima Notis, kami akan mengambil tindakan apa pun, mengikut budi bicara kami, yang kami anggap sesuai, termasuk penyingkiran bahan yang dicabar dari Laman Web.

Cara memfailkan Pemberitahuan DMCA mengenai Pelanggaran Dugaan ("Notis"):

 1. Kenali karya berhak cipta yang Anda tuntut telah dilanggar, atau – jika banyak karya berhak cipta dilindungi oleh Pemberitahuan ini – Anda dapat memberikan daftar perwakilan karya berhak cipta yang Anda tuntut telah dilanggar.
 2. Kenal pasti (i) bahan yang anda tuntut melanggar (atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran) dan yang harus dikeluarkan atau akses yang akan dilumpuhkan, dan maklumat yang cukup mencukupi untuk membolehkan kami mencari bahan tersebut, termasuk di minimum, jika ada, URL pautan yang ditunjukkan di Laman Web di mana bahan tersebut dapat dijumpai, dan (ii) rujukan atau pautan, ke bahan atau aktiviti yang anda tuntut melanggar, yang akan dikeluarkan atau diakses yang mesti dilumpuhkan, dan maklumat yang cukup mencukupi untuk membolehkan kami mencari rujukan atau pautan itu, termasuk sekurang-kurangnya, jika berkenaan, URL pautan yang ditunjukkan di Laman web di mana rujukan atau pautan tersebut dapat dijumpai.
 3. Berikan alamat surat-menyurat, nombor telefon, dan, jika ada, alamat e-mel anda.
 4. Sertakan kedua-dua pernyataan berikut dalam badan Pemberitahuan:
  "Dengan ini saya menyatakan bahawa saya mempunyai kepercayaan dengan niat baik bahawa penggunaan bahan hak cipta atau rujukan atau pautan yang dipertikaikan kepada bahan tersebut tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang (mis., Sebagai penggunaan wajar)."
  "Dengan ini saya menyatakan bahawa maklumat dalam Pemberitahuan ini adalah tepat dan, di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa saya adalah pemilik, atau diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik, hak cipta atau hak eksklusif di bawah hak cipta yang didakwa dilanggar."
 5. Berikan nama sah lengkap anda dan tandatangan elektronik atau fizikal anda.
  Kirimkan Notis ini, dengan semua item selesai, kepada Ejen Hak Cipta yang Ditunjuk:
  GZ Systems Limited menjalankan perniagaan sebagai PureVPN ™
  36 / F, Menara Dua, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay,
  Hong Kong
  E-mel: [dilindungi e-mel]

Sekiranya anda menerima pemberitahuan bahawa konten anda telah dihapus kerana keluhan hak cipta dan / atau Akun anda dihentikan, ini berarti bahawa kandungan tersebut telah dihapus dari Laman web kami atas permintaan pemilik konten. Sekiranya Akaun anda menerima terlalu banyak aduan hak cipta, anda mungkin kehilangan keupayaan untuk menghantar kandungan baru, dan Akaun anda mungkin dilumpuhkan sepenuhnya.

Sekiranya anda percaya bahawa kandungan telah dikeluarkan secara tidak sengaja dan / atau Akaun anda dihentikan, anda mempunyai pilihan untuk mengemukakan notis balas dengan mengikuti langkah-langkah di bawah. Apabila kami menerima pemberitahuan balas yang sah, kami akan meneruskan salinannya kepada orang yang mengemukakan aduan asal. Sekiranya kami tidak menerima pemberitahuan dalam waktu sepuluh (10) hari kerja bahawa pengirim aduan asal meminta perintah pengadilan untuk mencegah pelanggaran kandungan yang dipermasalahkan selanjutnya, kami akan menghapus aduan dari catatan Akaun anda, dan kami dapat mengganti kandungan yang dikeluarkan mengikut budi bicara kami.

Catatan: Terdapat akibat undang-undang dan kewangan untuk penyerahan palsu dan / atau niat buruk. Sebelum mengemukakan pemberitahuan balas, pastikan bahawa anda adalah pemegang hak sebenar kandungan yang dikeluarkan atau bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa bahan tersebut dikeluarkan secara tidak sengaja, dan fahami kesan daripada mengemukakan tuntutan palsu.

Untuk memfailkan pemberitahuan balas, hantarkan notis balas anda ke [dilindungi e-mel] dan sertakan yang berikut:

 1. Nama, alamat, dan nombor telefon anda.
 2. ID DMCA dicetak di bahagian bawah e-mel pemberitahuan.
 3. Alamat sumber kandungan yang dikeluarkan (salin dan tampal pautan di e-mel pemberitahuan).
 4. Pernyataan di bawah sumpah sumpah bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa kandungan tersebut telah dikeluarkan secara tidak sengaja.
 5. Pernyataan bahawa anda bersetuju dengan bidang kuasa Mahkamah Daerah Persekutuan untuk daerah kehakiman di mana alamatnya berada, atau jika alamat anda berada di luar Amerika Syarikat, untuk mana-mana daerah kehakiman di mana kami mungkin ditemui, dan bahawa anda akan menerima penyampaian proses dari orang yang memberikan aduan asal di bawah subseksyen (c) (1) (C) atau ejen orang tersebut.
 6. Tandatangan fizikal atau elektronik.

Iklan, Promosi, dan Pautan Pihak Ketiga

Iklan dan Promosi Pihak Ketiga

Kami dapat, dari semasa ke semasa, menjalankan iklan dan promosi dari Pihak Ketiga di Laman Web dan / atau Perkhidmatan. Urusan perniagaan anda atau surat-menyurat dengan, atau penyertaan dalam promosi, pengiklan selain kami, dan apa-apa terma, syarat, jaminan atau perwakilan yang berkaitan dengan urus niaga tersebut, adalah semata-mata antara anda dan Pihak Ketiga. Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggung jawab atas kehilangan atau kerosakan apa pun yang berlaku sebagai akibat daripada transaksi tersebut atau akibat kehadiran pengiklan Pihak Ketiga di Laman Web dan / atau Perkhidmatan.

Penggunaan Alat Pihak Ketiga

Kami mungkin memberi anda akses kepada alat Pihak Ketiga, di mana kami tidak mempunyai kawalan atau input, dan kami juga tidak memantau penggunaan atau prestasi mereka.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses ke alat tersebut di "seperti" dan "seperti yang ada" asas tanpa jaminan, perwakilan atau syarat dalam bentuk apa pun dan tanpa sokongan. Kami tidak akan bertanggung jawab sama ada yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan oleh anda.

Sebarang penggunaan alat pilihan yang anda tawarkan melalui Laman Web adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda sudah biasa dan menyetujui syarat-syarat alat yang disediakan oleh penyedia Pihak Ketiga yang berkenaan.

Kami juga mungkin, di masa depan, menawarkan Perkhidmatan dan / atau ciri baru melalui Laman Web dan / atau Perkhidmatan (termasuk, pelepasan alat baru). Ciri dan / atau Perkhidmatan baru tersebut juga akan tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini.

Pautan Pihak Ketiga

Kandungan, produk dan Perkhidmatan tertentu yang tersedia melalui Laman Web dan / atau Perkhidmatan kami mungkin merangkumi bahan dari Pihak Ketiga.

Pautan Pihak Ketiga pada Perkhidmatan boleh mengarahkan anda ke laman web dan / atau perkhidmatan Pihak Ketiga yang tidak berafiliasi dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai tanggungjawab atau tanggungjawab untuk sebarang bahan atau laman web dan / atau perkhidmatan Pihak Ketiga, atau untuk bahan, produk, atau perkhidmatan Ketiga lain -Pihak.

Kami tidak bertanggung jawab atas sebarang kerosakan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barang, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau transaksi lain yang dilakukan sehubungan dengan Pihak Ketiga dengan siapa anda berhubung melalui Perkhidmatan. Sila teliti dasar dan amalan Pihak Ketiga dengan teliti dan pastikan anda memahaminya sebelum anda melakukan sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau pertanyaan mengenai produk Pihak Ketiga harus ditujukan kepada Pihak Ketiga.

PENAFIAN; BATASAN TANGGUNGJAWAB; INDEMNIFIKASI

PENAFIAN JAMINAN; PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB

(A) ANDA SETUJU BAHWA PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN ADALAH DI RISIKO ANDA. TIDAK ADA KAMI BILA AFFILIAT KAMI TIDAK ADA, SETIAP PEKERJA, EJEN, PENYEDIA KANDUNGAN PIHAK KETIGA ATAU LESEN / WARANTI BAHWA PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN / ATAU PERKHIDMATAN TIDAK DAPAT DILARANG ATAU KESILAPAN; TIDAK ADA KAMI MEMBUAT JAMINAN SEBAGAI KEPUTUSAN YANG MUNGKIN DIPEROLEHI DARI PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN / ATAU PERKHIDMATAN ATAU SEBAGAI KETEPATAN, KEPERLUAN, KESELESAAN, KETEPATAN, ATAU KANDUNGAN SETIAP MAKLUMAT YANG DIBERIKAN.

(B) SEBARANG PERANGKAT LUNAK, PRODUK ATAU BAHAN LAIN, TANPA BATASAN, DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DASAR TANPA JAMINAN SETIAP JENIS, EKSPRESI ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD UNTUK, JAMINAN TAJUK ATAU JAMINAN TERSIRAT ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DENGAN LANGKAH DENGAN LANGSUNGAN, DENGAN LANGKAH DENGAN LANGSUNGAN, DENGAN LANGKAH DENGAN LANGSUNGAN DENGAN LANGSUNGAN, DENGAN LANGSUNGAN DENGAN LANGSUNGAN DENGAN LANGSUNGAN DENGAN LANGSUNGAN, DENGAN LANGSUNGAN DARIPADA LAIN ATAU MODIFIKASI DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU TERHADAP TERMA DAN SYARAT INI.

(C) DALAM TIADA ACARA KAMI, KAMI, PEKERJA KAMI, SUBSIDIARI, IBU BAPA, EJEN, RAKAN-RAKAN, PENYEDIA KANDUNGAN PIHAK KETIGA, VENDOR, DAN / ATAU PENGARAH, PEGAWAI, DAN ANGGOTA TANGGUNGJAWAB KAMI, BERTANGGUNGJAWAB ATAU ANDA SEBARANG KERUGIAN ATAU KERUGIAN APA PUN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS KEPADA SETIAP LANGSUNG, LANGSUNG, KHUSUS, BERSEPADU, BERBANGKIT, PUNITIF, ATAU KERUSAKAN LAIN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD UNTUK CONTOH, RELIANCE, DEPAN, KEPUTUSAN, PERBAHAGIAN, KEPERCAYAAN, DEPAN , ATAU KEHILANGAN MAKLUMAT ATAU DATA, TERSEBUT DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN LAMAN WEB DAN / ATAU PERKHIDMATAN.

(D) KAMI MENAFIKAN SETIAP DAN SEMUA TANGGUNG JAWAB SETIAP JENIS KERANA AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN UNTUK MENGGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA. DENGAN MENGGUNAKAN LAMAN WEB DAN / ATAU PERKHIDMATAN YANG ANDA TERIMA KASIH DAN SETUJU DENGAN PENAFIAN KAMI SETIAP TANGGUNGJAWAB SEPERTI. JIKA ANDA TIDAK SETUJU, ANDA TIDAK AKAN MENGAKSES ATAU LAIN-LAIN MENGGUNAKAN LAMAN WEB.

(E) TEPAT DAN GANJARAN ANDA TERSEBUT DAN EKSKLUSIF DALAM KES PEMECAHAN DENGAN LAMAN WEB DAN / ATAU PERKHIDMATAN ATAU SEBARANG PERINGKAT LAIN, HARUS MENJADI PERBINCANGAN ANDA AKSES ATAU PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN / ATAU PERKHIDMATAN.

BEBERAPA JURISDIKSI TIDAK MEMBENARKAN PEMBATASAN ATAU PENGECUALIAN TANGGUNGJAWAB UNTUK KEROSAKAN INSIDENAL ATAU SAMBUNGAN, JADI BEBERAPA BATASAN DI ATAS TIDAK BERLAKU KEPADA PENGGUNA TERTENTU.

Anda faham bahawa GZ Systems tidak boleh bertanggungjawab atas kehilangan, kerosakan, perubahan atau penghapusan kandungan yang dihantar melalui Perkhidmatan kami atau melalui Rangkaian Peribadi Maya kami. Dengan bersetuju untuk menggunakan Perkhidmatan kami, anda secara eksplisit mengetepikan hak untuk menuntut ganti rugi atau membuat Syarikat bertanggung jawab atas kerugian, perubahan, kerosakan atau penghapusan tersebut. Sekiranya dan bila diperlukan, kami dapat merevisi atau menghentikan semua atau sebahagian dari Perkhidmatan kami untuk sementara / selamanya, yang mungkin mempengaruhi cara anda menggunakan Perkhidmatan kami, dengan atau tanpa pemberitahuan. Anda bersetuju bahawa anda atau pihak ketiga mana-mana pihak tidak akan membuat kami bertanggungjawab atas sebarang penyemakan, penangguhan atau penamatan tersebut.

Batasan di atas akan mematuhi Syarat-syarat ini dan berlaku untuk kepentingan kami dan sekutu kami dan pengarah, pegawai, pekerja dan ejen masing-masing.

INDEMNIFIKASI

ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENGGANGGU DAN MEMEGANG KESELAMATAN AS, SEBAGAI PENGARAH, PEGAWAI, PENGGUNA DAN EJEN KAMI, PENGGUNA DAN EJEN KAMI, DARIPADA DAN TERHADAP SEMUA TUNTUTAN, SUASANA, DAN PERBELANJAAN, TERMASUK ATAU ATAU (A) PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN / ATAU PERKHIDMATAN ANDA; (B) KEPATUHAN ANDA DENGAN ATAU PENDAPATAN PERJANJIAN INI; (C) PENGGUNAAN PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, PRODUK, Pautan, Iklan dan / Atau ALAT ANDA; (D) PELINDUNGAN ANDA DARI SETIAP HAK PIHAK KETIGA, TERMASUK HAK HARTA INTELEKTUAL PIHAK KETIGA; atau (E) PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN / ATAU PERKHIDMATAN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH ORANG LAIN YANG MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA.

Undang-undang yang Mengatur; Timbang Tara

Undang-undang yang Mengatur

Syarat-syarat ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Hong Kong, tanpa memperhatikan konflik ketentuan perundangannya. Anda bersetuju untuk tunduk pada bidang kuasa peribadi pengadilan yang berlokasi di Hong Kong dan sebarang sebab tindakan yang berkaitan dengan atau timbul dari Syarat ini dan / atau Laman web dan / atau Perkhidmatan mesti diajukan di dalamnya kecuali tertakluk kepada peruntukan arbitrase yang mengikat Bahagian Timbang Tara, infra.

Penyelesaian konflik; Timbang Tara

Sekiranya anda mempunyai perselisihan dengan kami, mengenai, berhubungan, atau merujuk kepada Syarat-Syarat ini dan / atau Laman Web dan / atau Perkhidmatan, anda setuju untuk memberi kami pemberitahuan pertama mengenai perselisihan tersebut dan masa penyembuhan tiga puluh (30) hari selama ini kami akan berusaha menyelesaikan masalah dengan anda, bila dan jika sesuai dan munasabah. Sekiranya perselisihan itu tidak dapat diselesaikan, Para Pihak setuju bahawa hal itu akan diselesaikan secara eksklusif dengan mengikat arbitrase sesuai dengan undang-undang substantif Hong Kong dan akan dibawa untuk timbang tara di Hong Kong. Penimbang tara dan bukan mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri, atau tempatan mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan tafsiran, penerapan, penguatkuasaan, kebajikan, atau pembentukan kontrak ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada tuntutan yang semua atau mana-mana sebahagian daripada kontrak ini tidak sah atau terbatal. Tiada apa-apa di sini yang menghalang mana-mana pihak untuk meminta perintah sementara yang difikirkan perlu untuk menjaga status quo sebelum penyelesaian pertikaian, dalam bidang kuasa mana pun.

Pelbagai

Lokasi Pelayan; Pemindahan Antarabangsa

Perlindungan data dan undang-undang lain dari negara lain mungkin tidak selengkap undang-undang di negara anda. Yakinlah bahawa kami mengambil langkah yang wajar untuk memastikan privasi anda dilindungi. Dengan menggunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan, Anda menyetujui maklumat anda dikumpulkan, digunakan dan dipindahkan seperti yang dinyatakan dalam http://www.purevpn.com/privacy-policy.php.

Kuasa

Setiap Pihak menyatakan dan menjamin kepada yang lain bahawa ia memiliki kekuatan dan wewenang penuh untuk memasuki Perjanjian ini dan bahawa ia mengikat Pihak tersebut dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Syaratnya.

Pengabaian

Sebarang pengabaian hak berdasarkan Syarat ini hanya akan berkesan sekiranya dipersetujui atau dinyatakan secara bertulis. Kelewatan dalam melaksanakan hak atau tidak menggunakan hak tidak akan dianggap sebagai pengabaian dan tidak akan menghalang Pihak daripada menggunakan hak tersebut di masa depan. Hak dan pemulihan yang disediakan di sini adalah kumulatif dan tidak termasuk hak dan penyelesaian yang diperuntukkan oleh undang-undang.

Force Majeure

Kami tidak akan terikat untuk memenuhi kewajiban apa pun jika dicegah melakukannya sebagai akibat dari tindakan dewa atau force majeure, termasuk tetapi tidak terhad kepada langkah-langkah yang diambil atau dikenakan oleh mana-mana pemerintah atau pihak berkuasa awam atau dalam hal kejadian lain di luar kawalan kami termasuk tetapi tidak terhad kepada bencana alam (seperti ribut, taufan, kebakaran, banjir, gempa bumi), perang, kerusuhan awam, kegiatan pengganas, keadaan darurat, sekatan kerajaan, embargo, nasionalisasi, mogok dan kerosakan kemudahan awam (seperti perkhidmatan elektrik atau telekomunikasi). Kami akan menggunakan segala usaha yang wajar untuk memberitahu anda mengenai keadaan yang menyebabkan penundaan dan untuk meneruskan prestasi secepat mungkin, keduanya tanpa penangguhan yang tidak semestinya.

Tugasan

Kami berhak untuk menetapkan dan / atau memindahkan Syarat-syarat ini dan hak dan kewajiban kami kepada Pihak Ketiga setelah memberitahu anda sebagaimana yang diperuntukkan di sini. Anda bersetuju dan mengakui bahawa anda tidak akan memberikan atau memindahkan hak atau subkontraknya atau mewakilkan pelaksanaan mana-mana kewajipannya di bawah Syarat ini tanpa persetujuan bertulis kami terlebih dahulu atas budi bicara mutlak dan eksklusif kami.

Hak Pihak Ketiga

Syarat ini tidak memberikan hak kepada Pihak Ketiga kecuali peruntukan dalam Syarat ini.

Hubungan Para Pihak

Para Pihak adalah kontraktor bebas di bawah Syarat ini, dan tidak ada yang ditafsirkan di sini untuk mewujudkan hubungan perkongsian, usaha sama atau agensi antara mereka. Kedua-dua Pihak tidak mempunyai kewenangan untuk memasuki Syarat apa pun atas nama Pihak lain.

Kerentanan

Sekiranya mana-mana bahagian Perjanjian ini ditentukan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh undang-undang yang berlaku, maka ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan dianggap digantikan oleh peruntukan yang sah dan dapat dilaksanakan yang paling hampir dengan maksud peruntukan asal dan selebihnya Perjanjian ini akan terus berlaku.

Kemas kini & Tarikh kuat kuasa

Tarikh kuat kuasa Syarat ini adalah pada 14 Oktober 2016. Dari semasa ke semasa, kami dapat mengemas kini Syarat Perkhidmatan ini dengan mencantumkan pemberitahuan kemas kini secara jelas ke Laman Web atau Kawasan Ahli atau menghubungi anda melalui e-mel yang anda berikan semasa pendaftaran, jadi kami menggalakkan anda selalu mengulang kaji.

Kim Martin
Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me